Kompetentní pečující III. - Aktivizace klienta, jako součást každodenní péče zvyšující soběstačnost

Akreditováno:

A2022/0966-SP/PC/PP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny zaměstnance sociálních služeb, pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách.

Obsah kurzu

Vzdělávací program je orientován na souvislosti kvality života a snížené soběstačnosti. Teoretická část vymezí účastníkům základní pojmy (tj. soběstačnost, mobilita, imobilita atd.) včetně procesů jejich vzniku, prevence a způsobů intervencí. Praktická část směřuje k osvojení si postupů (podpora, dopomoc a pomoc) zvyšujících soběstačnost klienta v rámci jeho aktivizace během všedních denních činností.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?