Facilitace jako nástroj efektivní domluvy - dvoudenní kurz

Akreditováno:

MPSV: A2020/0449-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené děti, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, senioři a osoby se zdravotním postižením.

Obsah kurzu

Kurz seznámí účastníky se základními teoretickými a praktickými dovednostmi, potřebnými pro zvládnutí facilitace v oblasti sociální práce a navazujících činností, tedy například při realizaci případových konferencí a vedení pracovních skupin. V rámci programu jsou účastníci seznámeni se základní teorií facilitace, jednotlivými fázemi procesu facilitace, skupinovou dynamikou a praktickým využitím v praxi. Významná část programu bude věnována praktickému nácviku facilitačních dovedností a následnému rozboru.

Absolvent kurzu tak získá nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, umožňující široké využití v praxi.

Délka kurzu

16 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?