Násilí z nenávisti a extremistická propaganda z pohledu pomáhajících profesí

Akreditováno:

A2024/0045-SP/VP

Kapacita:

Kurz otevřen , registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

29. května 2024

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Obsah kurzu

Kurz seznamuje účastníky s aktuálními trendy v oblasti předsudečného násilí a extremistické propagandy a obdobných aktivit rizikových osob.

V ceně kurzovného je bageta, káva, čaj a mléko.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce. Současně je kurz určen všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se při své profesi setkávají s rizikovou mládeží a dalšími osobami.

Benefity

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Exkluzivita a inovativnost

Občerstvení: k dispozici bude káva, čaj, mléko a slaný snack

Délka kurzu

Jednodenní kurz v časové dotaci 8 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
72
Pro veřejnost
2100 Kč

Obsah kurzu

Program

I. Modul 
Násilí z nenávisti a extremismus v České republice a v Evropě, Základní terminologie (politický a náboženský extremismus, militantní džihádismus, islamofobie, rasismus, předsudky a stereotypy aj.), definiční znaky extremistické a další kontexty (objasněny budou ideologické kontexty náboženského terorismu v Evropě, recentní teroristické útoky motivované násilným džihádismem, profily útočníků, schémata radikalizačního procesu a rizikové faktory jednotlivých etap). Metody propagandy (tato část nabídne vhled do základních taktik a strategií propagandy soudobých extremistických skupin s důrazem na manipulativní techniky a náborování), stereotypizace, dezinformace, předsudečné chování (tato sekce představí aktuální kontexty a důsledky militantního
džihádismu v Evropě, rostoucí předsudečné násilí, islamofobické projevy, stereotypizaci a protiimigrační postoje generující další bezpečnostní problémy).

II. Modul 

Symbolika rizikových skupin, vizuální a behaviorální indikátory, Představení dalších kategorií symbolů, rétoriky a narativů a jejich užití ve veřejném prostoru a sociálních sítích (v rámci této sekce budou představeny nejvýznamnější symboly vztahující se k extremismu a nejvýznamnějším organizacím, zvýšená pozornost bude věnována vizuálním varovnými signálům, změnám chování, rituálům, verbálnímu vyjadřování a manifestaci relevantních symbolů). Metody rekrutace a propagandy se zaměřením na vulnerabilní skupiny(v rámci této části budou popsány a rozebrány postupy rekrutování dětí a mládeže a dalších věkových kategorií a sociálních skupin, rizikové faktory a akcelerátory radikalizace a možnosti jejich včasné detekce).

III. Modul 
Hybridní a nová hnutí, subkultury mládeže a pouliční gangy, Varovné signály inklinace k rizikovým skupinám a jejich specifikace (tato část představí propojení kriminálních a gangových subkultur s prostředím extremistických hnutí, identifikuje analogické postupy, shodné znaky a rizikové stránky této interference s akcentem na násilné skupiny a pouliční gangy, pozornost bude věnována i hybridním hnutím dominujícím v online prostoru). Kazuistika a analýza, modelové situace a cvičení (tato část nabídne demonstraci praktických ukázek výše sdílených informací prostřednictvím fotodokumentace a zkušeností lektorky z bezpečnostního prostředí, rovněž budou rozebrány vybrané kazuistiky vztahující se k diskutované problematice).

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 28
  • Kvě

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

  • 29
  • Kvě

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet