Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže I

Akreditováno:

MŠMT: 39833/2020-2-942

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich
pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou detekce radikalizace u dětí a mládeže,
identifikací rizikového chování, které nasvědčuje o probíhající indoktrinaci a inklinaci
k extrémnímu násilí. Obsahově se kurz soustřeďuje na aktuální trendy a metody rekrutace
mládeže extremistickými skupinami. Úvodní blok přednášek představuje základní kategorizace
extremismu, soudobé formáty a užívanou symboliku, propagandistické metody a manipulativní
metody cílené na mládež.
V rámci kurzu budou dále účastníkům představeny fáze radikalizačního procesu a významné
varovné signály, které mohou ve vybraných případech vést k projevům extrémního násilí
či jinému rizikovému chování. Jednotlivé prezentace budou doprovázeny praktickými
vizuálními ukázkami a příklady.

Kurz poskytuje základní vhled do aktuální bezpečnostní problematiky radikalizace
se zaměřením na skupiny dětí a mládeže. Účastníci budou seznámeni se základními
východisky extremistických skupin, ideologickém základu a rizicích radikalizace.
Prostřednictvím praktických ukázek a příkladů budou absolventi vzdělávacího
programu schopni identifikovat elementární varovné signály radikalizace
a inklinace k extrémnímu násilí, orientovat se v problematice symboliky politických
extremistických subjektů a dalších rizikových skupin.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Blok I - Východiska problematiky radikalizace s akcentem na děti a mládež

 • základní terminologie, definiční znaky extremismu a popis radikalizačního procesu
 • politicky motivované extremistické organizace a trendy v oblasti náborování a indoktrinace

Blok II - Symbolika extremistických skupin, varovné signály inklinace k násilí

 • Kategorie symbolů a jejich užití ve veřejném prostoru a sociálních sítích
 • Metody rekrutace a propagandy se zaměřením na děti a mládež

Blok III - Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí

 • Indikátory radikalizace a jejich specifikace
 • Kazuistika a analýza, modelové situace a cvičení

Blok IV - Sdílení zkušeností a diskuze

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet