Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže I

Akreditováno:

MSMT-39833/2020-2-942; MPSV A2021/0723-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich
pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.

Současně je kurz určen všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se při své profesi setkávájí s rizikovou mládeží.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou detekce radikalizace u dětí a mládeže,
identifikací rizikového chování, které nasvědčuje o probíhající indoktrinaci a inklinaci
k extrémnímu násilí. Obsahově se kurz soustřeďuje na aktuální trendy a metody rekrutace
mládeže extremistickými skupinami. Úvodní blok přednášek představuje základní kategorizace
extremismu, soudobé formáty a užívanou symboliku, propagandistické metody a manipulativní
metody cílené na mládež.
V rámci kurzu budou dále účastníkům představeny fáze radikalizačního procesu a významné
varovné signály, které mohou ve vybraných případech vést k projevům extrémního násilí
či jinému rizikovému chování. Jednotlivé prezentace budou doprovázeny praktickými
vizuálními ukázkami a příklady.

Kurz poskytuje základní vhled do aktuální bezpečnostní problematiky radikalizace
se zaměřením na skupiny dětí a mládeže. Účastníci budou seznámeni se základními
východisky extremistických skupin, ideologickém základu a rizicích radikalizace.
Prostřednictvím praktických ukázek a příkladů budou absolventi vzdělávacího
programu schopni identifikovat elementární varovné signály radikalizace
a inklinace k extrémnímu násilí, orientovat se v problematice symboliky politických
extremistických subjektů a dalších rizikových skupin.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?