Strategické řízení školy

Akreditováno:

MSMT-32336/2020-4-734

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem vedoucím pozicím ve školách a školských zařízeních
a dalším pracovníkům, kteří se podílejí na managementu.

Obsah kurzu

Kurzem získáte rychlou orientaci v dané problematice, užitečné nástroje a metodiky.
Kurz je koncipovaný jako praktický průvodce tvorbou strategie a strategického
řízení školy, jejich implementací a evaluací. Ke kurzu také obdržíte publikaci
"Strategie řízení vzdělávací organizace" (online a pdf).

Vzdělávací program je zaměřený na koncepční pojetí strategického řízení
managementu školy v rámci řízení kvalitní úspěšné školy, a současně na praktické
postupy ve všech fázích procesu strategického řízení - od analýz přes tvorbu
strategického plánu, jeho implementaci, až po evaluaci a zpětnou vazbu.

Účastníci kurzu se v jednotlivých krocích seznámí s konkrétními postupy
a metodami, uplatňovanými v průběhu procesu strategického řízení, včetně
organizačního zajištění procesu i řízení změn. Rovněž budou mít příležitost
k diskusi příkladů z praxe a formulování strategických východisek i cílů,
způsobů jejich kontroly a hodnocení pro vlastní praxi.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?