Strategické řízení školy

Akreditováno:

MŠMT-32336/2020-4-734

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem vedoucím pozicím ve školách a školských zařízeních
a dalším pracovníkům, kteří se podílejí na managementu.

Obsah kurzu

Kurzem získáte rychlou orientaci v dané problematice, užitečné nástroje a metodiky.
Kurz je koncipovaný jako praktický průvodce tvorbou strategie a strategického
řízení školy, jejich implementací a evaluací. Ke kurzu také obdržíte publikaci
"Strategie řízení vzdělávací organizace" (online a pdf).

Vzdělávací program je zaměřený na koncepční pojetí strategického řízení
managementu školy v rámci řízení kvalitní úspěšné školy, a současně na praktické
postupy ve všech fázích procesu strategického řízení - od analýz přes tvorbu
strategického plánu, jeho implementaci, až po evaluaci a zpětnou vazbu.

Účastníci kurzu se v jednotlivých krocích seznámí s konkrétními postupy
a metodami uplatňovanými v průběhu procesu strategického řízení, včetně
organizačního zajištění procesu i řízení změn. Rovněž budou mít příležitost
k diskusi příkladů z praxe a formulování strategických východisek i cílů,
způsobů jejich kontroly a hodnocení pro vlastní praxi.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Tematický blok I: Strategické řízení a strategická východiska školy

 • Úvod do strategického řízení, význam a přínosy strategického řízení pro školy;
 • Propojení strategického řízení s řízením kvality školy;
 • Organizační zajištění procesu strategického řízení v prostředí školy;
 • Východiska pro strategické řízení školy – širší a užší kontext, koncepční
  pohled na problematiku;
 • Strategická východiska školy – formulování poslání a vize školy,
  strategické cíle – priority (ukázky a rozbor přístupů škol);
 • Sdílení zkušeností, diskuse.

Tematický blok II: Strategické plánování, implementace a kontrola

Vyhodnocení výchozí strategické pozice – analýzy interního a externího
prostředí (možnosti konkrétního využití výstupů projektu SRP – Strategické
řízení a plánování ve školách), práce s těmito nástroji;

 • Úvod do strategického plánování, řízení změny;
 • Postup tvorby cílů a jejich konkretizace (SMARTER);
 • Příklady z praxe – diskuse k praktickým příkladům již nastavených
  strategických plánů škol;
 • Řešení konkrétních příkladů rozpracování strategických cílů
  do úrovní nižšího řádu;
 • Implementace – složky procesu implementace, tvorba akčního plánu;
 • Evaluační část – hodnocení strategie a kontrola, zpětná vazba;
 • Sdílení zkušeností, diskuse.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet