Spolupráce školy a OSPOD v systému péče o ohrožené děti

Akreditováno:

MSMT-7922/2021-6-253

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky všech typů škol ,
včetně výchovných poradců a metodiků prevence.

Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na podporu včasné detekce dětí ohrožených CAN
a patologickými jevy a zajištění včasné péče o ně. Zajistí podporu systému péče
o ohrožené děti prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogů, kteří jsou jeho
nedílnou součástí. Pedagogové pomocí programu posílí své znalosti v oblasti
multidisciplinární spolupráce v péči o ohrožené děti, získají jistotu v oblasti práv
a povinností školy v rámci tohoto systému a v rodičovském konfliktu, budou
připraveni na včasnou detekci a řešení syndromu CAN a dalších patologických
jevů ve vztahu ke školnímu prostředí.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?