Mgr. Tomáš Kodiš

Vzdělání:

 • Západočeská univerzita v Plzni, obor Sociální práce
 • Univerzita Karlova v Praze, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních

Celoživotní vzdělávání:

 • Dokazování v rozhodovací praxi OSPOD
 • Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 • Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
 • Integrace cizinců v ČR - základní minimum pro úředníky veřejné správy
 • Mezinárodní únosy dětí
 • Správní řízení v praxi SPOD
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Pracovní zkušenosti:

 • Úřad městské části Prahy 4
  Kurátor pro děti a mládež
 • Magistrát hlavního města Prahy
  Metodik sociálně-právní ochrany dětí

Máte dotaz?