Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Akreditováno:

MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou
zabývají.
Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany
dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a orgánu sociálně právní
ochrany dětí.

Obsah kurzu

Sexuální zneužívání dětí představuje jakékoliv využití dítěte pro navození vzrušení
či uspokojení sexuálních potřeb zneuživatele a vystavení dítěte takovému chování,
které tento cíl naplňuje. Jedná se o formu syndromu CAN. Nebezpečí často přichází
z vlastní rodiny.

Sociálně právní ochrana dětí chrání oběti tohoto závažného trestného činu a vstupuje
v úzkou spolupráci s Policií ČR. Dvoudenní kurz účastníkům přiblíží, jak vypadá dobrá
praxe OSPODu při řešení tohoto jevu v součinnosti s Policií ČR.

Kurzem bude provázet odbornice na sociálně právní ochranu dětí, dlouholetá vedoucí
oddělení péče o rodinu a dítě a současně v této problematice zkušený policista, vrchní
komisař Policie ČR, Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství hl. m. Prahy.

Lektoři účastníky provedou trestním řízením očima dítěte a úlohou sociálního pracovníka
v tomto řízení v roli opatrovníka. Současně budou seznámeni s metodami sociální práce
s dítětem a rodinou, které je ohroženo sexuálním zneužíváním a s postupy orgánů činných
v trestním řízení. Vhled do problematiky očima dítěte je podpořen filmovou projekcí.

Délka kurzu

10 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?