Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – úvod do problematiky

Akreditováno:

MPSV: A2021/0296-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Obsah kurzu

Kurz svým obsahem nabízí účastníkům zvýšení kompetencí v oblasti práce s klientem
s duševním onemocněním, tedy zvýšení kvality jejich práce. Kurz je rozložen do čtyř
navazujících bloků obsahově zaměřených na vymezení problematiky duševního
onemocnění, příčin, jednotlivých diagnóz. Pozornost je věnována jednotlivým
psychickým poruchám a chorobám s ohledem na potřeby sociálních pracovníků,
zejména doporučením vhodných komunikačních prostředků pro klienty. Poslední
blok informuje o aktuálním stavu v reformě psychiatrické péče a systematické,
koordinované a vzájemně propojené péči s multidisciplinárním přístupem.
Díky bohaté praxi lektorky, je celý kurz obohacen praktickými ukázkami, cvičením
a případovými studiemi.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?