Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – úvod do problematiky

Akreditováno:

MPSV: A2021/0296-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Obsah kurzu

Kurz svým obsahem nabízí účastníkům zvýšení kompetencí v oblasti práce s klientem
s duševním onemocněním, tedy zvýšení kvality jejich práce. Kurz je rozložen do čtyř
navazujících bloků obsahově zaměřených na vymezení problematiky duševního
onemocnění, příčin, jednotlivých diagnóz. Pozornost je věnována jednotlivým
psychickým poruchám a chorobám s ohledem na potřeby sociálních pracovníků,
zejména doporučením vhodných komunikačních prostředků pro klienty. Poslední
blok informuje o aktuálním stavu v reformě psychiatrické péče a systematické,
koordinované a vzájemně propojené péči s multidisciplinárním přístupem.
Díky bohaté praxi lektorky je celý kurz obohacen praktickými ukázkami, cvičením
a případovými studiemi.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

I. Blok - Vymezení problematiky duševní nemoci

Blok vymezuje duševní onemocnění v rámci jeho definice a současně definice duševního
zdraví. Dále předkládá přehled duševních chorob a specifik projevů osob s jednotlivým
onemocněním. Seznámí účastníky s tím, jak se pozná člověk s konkrétním duševním
onemocněním a jeho příznaky a projevy, jak mu lze lépe porozumět a s biologickým
a sociálním pohledem na konkrétní onemocnění. Součástí bloku jsou také základní
informace o Stress – vulnerability modelu (model stresové zranitelnosti), který je
mimořádně užitečným pro identifikaci a léčbu relapsů duševních chorob. Součástí
bloku je řada cvičení a praktických ukázek.

II. Blok - Diagnostika a klasifikace duševních poruch

Blok nabídne účastníkům kurzu vhled do diagnostiky duševních poruch s vnímáním
k opatrnosti k možné stigmatizaci či poškození klienta.

Součástí bloku je také základní orientační seznámení s Mezinárodní statistickou klasifikací
nemocí a přidružených zdravotních problémů. Těžištěm bloku je přehled a popis jednotlivých
diagnóz (FO – F 99): schizofrenie, bipolárně afektivní porucha, deprese, neurotické poruchy
a duální diagnózy. Účastníci získají vhled do těchto chorob a zejména jejich specifik, ale také
nárokovosti na komunikaci a jednání s takovými klienty, ale také vztahování k nim.
Součástí bloku je práce s řadou kazuistik.

III. Blok - Léčba duševních onemocnění

Blok nabídne účastníkům základní orientaci v problematice psychofarmakologické léčby,
předpokladem pravidelnosti užívání léků, vlivu léků na projevy nemoci apod., se zaměřením
na praxi v sociální práci. Významnou součástí bloku je seznámení s možnostmi a podstatou
psychoterapeutické léčby.

IV. Blok - Péče o duševně nemocné

Závěrečný blok účastníkům nabídne aktuální informace o reformě psychiatrické péče, cílech
a jednotlivých projektech reformy. Zvláštní důraz bude kladen na informace o Centrech
duševního zdraví, multidisciplinární spolupráci a o časné intervenci. Účastníci také získají
základní orientaci v lůžkové, ambulantní a komunitní péči.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet