Mgr. Dominika Zvolenská, DiS.

Tato lektorka působila před 10 lety jako vedoucí terénního týmu psychosociální rehabilitace ve FOKUSU Mladá Boleslav z.s., kde poskytovala komplexní psychosociální rehabilitaci lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, řídila a metodicky vedla střediska terénního týmu a komunitního bydlení. Taktéž se jako lektorka účastnila projektu Komplexní vzdělávání rodinných příslušníků dlouhodobě duševně nemocných či edukačního výukového celodenního programu pro střední školy v projektu "Blázníš no a?"

V současné době působí jako ředitelka zařízení Alzheimer Home z.u. (člen skupiny Penta Hospital), konkrétně zařízení Sluštice. 

Vzdělání:

 • Sociálně právní akademie a Vyšší odborná škola v Praze 10, obor Sociální práce
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha, obor Vzdělávání dospělých
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha, obor Andragogika

Celoživotní vzdělávání:

 • Kurz Základní krizová intervence v kontextu sociálních služeb
 • Kurz Case management
 • Kurz Zvládání agrese
 • Kurz Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu
 • Kurz Individuální plánování v praxi
 • Kurz Práce s lidmi s duální diagnosou
 • Kurz Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním onemocněním
 • Kurz Práce s rodinami osob s duševním onemocněním v sociálních službách
 • Kurz Úzkost a úzkostné poruchy
 • Psychiatrické minimum

Máte dotaz?