Sebepoznání pro učitele

Akreditováno:

MŠMT: 21284/2020-2-511

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - učitele mateřských, základních
i středních škol a rovněž učitele středních odborných učilišť, základních uměleckých
škol a vyšších odborných škol.

Absolvent kurzu praktickými metodami hodnocení získá náhled do vybraných profesních oblastí své osobnosti. Současně se bude orientovat v nástrojích prevence proti syndromu vyhoření. Nově získané dovednosti povedou absolventa k lepšímu zvládání náročných životních i pracovních situací, a k vyrovnanému a kvalitnějšímu pracovnímu výkonu.

Obsah kurzu

Účastník kurzu získá ucelený přehled teoretických pojmů z oblasti osobnosti
člověka a zjistí, jaké jsou nároky na dnešní osobnost pedagoga.

V praktické části kurzu si účastník objasní své aktuální kvality v rámci profese
pedagoga – různými hodnotícími metodami nahlédne do určitých sfér vlastní
osobnosti, objeví své silné a slabší stránky a zjistí na příklad i to, jak je odolný
vůči zátěži. Dále se naučí získávat a zpracovat zpětnou vazbu
od druhých osob.

Díky kurzu bude účastník schopen využít svých osobnostních charakteristik k dalšímu seberozvoji, který je důležitým nástrojem proti vyhoření.
Nedílnou součástí kurzu je vzájemná výměna zkušeností účastníků z vlastní praxe pedagoga.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

 1. Osobnost člověka
  objasnění základních pojmů a procesu celoživotního rozvoje osobnosti
 2. Požadavky na osobnost učitele
  důležité osobnostní předpoklady pro profesi dnešního pedagoga
 3. Sebepoznání – sebereflexe – sebepojetí – sebepřijetí
  objasnění rozdílů mezi pojmy v procesu sebepoznávání
 4. Mé silné a slabší stránky - sebepoznání a sebepotvrzení prakticky
  praktická část kurzu - účastníci různými metodami hodnocení nahlédnou
  do následujících oblastí své osobnosti:
  - Moje sociální charakteristiky
  - Emoce vers. racionalita
  - Odolnost vůči zátěži
  (např. pomocí dotazníků EOD, ICL, zkráceného barvového testu, testu aspirace, aj.)
  - Aspirace a výkon
 5. Seberozvoj jako nástroj proti otupění a vyhoření
  - nástroje vhodné pro učitele
  - zpětná vazba od druhých – referenční osoba či skupina
  jak získat a přijmout zpětnou vazbu, jak s ní dále pracovat
  - vlastní motivace a vůle
  - WLB (work-life balance), TM (time management) - čas na sebe
 6. Diskuse, výměna zkušeností z vlastní praxe

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet