Sebepoznání pro učitele

Akreditováno:

MSMT-21284/2020-2-511

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - učitele mateřských, základních
i středních škol a rovněž učitele středních odborných učilišť, základních uměleckých
škol a vyšších odborných škol.

Absolvent kurzu praktickými metodami hodnocení získá náhled do vybraných profesních oblastí své osobnosti. Současně se bude orientovat v nástrojích prevence proti syndromu vyhoření. Nově získané dovednosti povedou absolventa k lepšímu zvládání náročných životních i pracovních situací, a k vyrovnanému a kvalitnějšímu pracovnímu výkonu.

Obsah kurzu

Účastník kurzu získá ucelený přehled teoretických pojmů z oblasti osobnosti
člověka a zjistí, jaké jsou nároky na dnešní osobnost pedagoga.

V praktické části kurzu si účastník objasní své aktuální kvality v rámci profese
pedagoga – různými hodnotícími metodami nahlédne do určitých sfér vlastní
osobnosti, objeví své silné a slabší stránky a zjistí na příklad i to, jak je odolný
vůči zátěži. Dále se naučí získávat a zpracovat zpětnou vazbu
od druhých osob.

Díky kurzu bude účastník schopen využít svých osobnostních charakteristik k dalšímu seberozvoji, který je důležitým nástrojem proti vyhoření.
Nedílnou součástí kurzu je vzájemná výměna zkušeností účastníků z vlastní praxe pedagoga.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?