PhDr. Pavel Dittrich, CSc.

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obory Pedagogika a Psychologie
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – vědecká příprava školícího pracoviště (katedry pedagogiky)

Celoživotní vzdělávání:

 • NEWTON Solution Focused, a.s. - Osvědčení: „Interní lektor“ a „Organizátor vzdělávání“
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – dvouletý kurz CŽV „Personální psychologie a pracovní poradenství“

Pracovní zkušenosti:

 • Filozofická fakulta UK Praha,
  zástupce vedoucího katedry pro odborné studium, odborný asistent
 • Komerční banka, a.s,
  personalista - specialista
 • ACE Consulting, s.r.o.,
  personální poradce
 • Generali Pojišťovna a.s.,
 • personalista - specialista
 • Česká pojišťovna, a.s.,
  vedoucí projektu VŠ studia pro zaměstnance
 • Institut pro veřejnou správu Praha s. p. o. ,
  analytik - pedagog

Tvůrčí a publikační činnost:

 • DITTRICH, Pavel a Jiří STAŇA. Hodnocení nejen služební (příručka pro hodnotitele ve veřejné správě).
  Praha: Institut pro veřejnou správu, 2016. ISBN 978-80-86976-36-5.
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. In: Pedagogika a psychologie v práci učitele.
  Škoda a.s. Mladá Boleslav 1993.
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. H & H Jinočany, 1993. (2. rozšířené vydání).
  ISBN 80-85467-06-2.
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. H & H Jinočany, 1992.
  ISBN 80-85467-69-0.
 • a dalších cca 75 publikačních příspěvků:
  -
  v publikacích a skriptech katedry pedagogiky FFUK, VÚOŠ či pedagogických časopisech;
  - v časopisech Moderní řízení, HR fórum, Personál, Psychologie v ekonomické praxi, Moderní obec, Veřejná správa;
  - v interních časopisech zaměstnavatelů (Partner, O co jde v KB).

Máte dotaz?