Radikalizace a obdiv extrémního násilí u dětí a mládeže

Akreditováno:

A2024/0044-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce. Současně je kurz určen všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se při své profesi setkávají s rizikovou mládeží a dalšími osobami.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou detekcí radikalizace u dětí a mládeže, identifikací rizikového chování, které nasvědčuje o probíhající indoktrinaci a inklinaci k extrémnímu násilí. 

V ceně kurzovného je bageta, káva, čaj a mléko.

Benefity

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Exkluzivita a inovativnost

Občerstvení: k dispozici bude káva, čaj, mléko a slaný snack

Délka kurzu

Jednodenní kurz v časové dotaci 8 hodin

Přednášející

Obsah kurzu

Program

Program nabízí téma, které se stává ve světě, ale i v České republice aktuální a naléhavé. Kurz se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou detekcí radikalizace u dětí a mládeže, identifikací rizikového chování, které nasvědčuje o probíhající indoktrinaci a inklinaci k extrémnímu násilí. 

Téma je určeno k rozšíření odborných kompetencí zejména pro pedagogické pracovníky, pracovníky OSPODu, kurátory pro děti a mládež a například pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Kurz doplní účastníkům kompetence ve sledování nepříznivých vlivů působících na děti a mládež, jejich vyhodnocování a v činění opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti. Obsahově se program soustřeďuje na aktuální trendy a metody rekrutace mládeže extremistickými skupinami.

Úvodní blok přednášek představuje základní kategorizace extremismu, soudobé formáty a užívanou symboliku, propagandistické metody a manipulativní metody cílené na mládež. V rámci kurzu budou dále představeny fáze radikalizačního procesu a významné varovné signály, které mohou ve vybraných případech vést k projevům extrémního násilí či jinému rizikovému chování. Jednotlivé prezentace budou doprovázeny praktickými vizuálními ukázkami a příklady.

Máte ke kurzu dotaz?