Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele ZŠ

Akreditováno:

MŠMT: 21284/2020-2-511

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky základních škol.


Absolvent si díky tomuto kurzu prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potřebné
u žáků základních škol. Díky těmto dovednostem bude schopen i lépe spolupracovat při
práci se školní psychologickou službou.

Obsah kurzu

Kurz účastníkům nabídne přehled základních diagnostických metod, díky nimž budou schopni lépe zjišťovat školní zralost, výchovné nebo vzdělávací problémy žáka základní školy, nebo kvalitu třídního klima.

Účastník bude schopen lépe a včasně zachytit signály během své práce s jednotlivcem nebo s celou třídou. Součástí kurzu je i diskuze o nejčastěji řešených problémech ohledně pedagogicko-psychologické diagnostiky.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

 1. Definice a cíle pedagogické, resp. pedagogicko-psychologické diagnostiky
  - role učitele a školní poradenské služby - právní a etické aspekty,
  - použití diagnostických metod,
  - důvody použití určité diagnostiky a její cíl.
 2. Osobnost žáka
  1. stupně (prepubescenta)
  2. stupně ZŠ (pubescenta)
 3. Přehled základních diagnostických metod a jejich využití v různých pedagogických situacích
  - klinické metody,
  - školní zralost, resp. diagnostika inteligence, osobnosti,
  - dotazník HSPQ,
  - dotazník studijního stylu,
  - dotazník pro učitele UoS.
 4. Přehled diagnostických oblastí v praxi učitele
  - připravenost na školní docházku,
  - výchovné a vzdělávací problémy,
  - evaluace/hodnocení/didaktický test,
  - diagnostika třídy, učitele, školy.
 5. Řízená diskuse k nejčastěji řešeným problémům účastníků

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet