Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele SŠ a VOŠ

Akreditováno:

MSMT-21284/2020-2-511

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky gymnázií, středních a vyšších odborných škol.

Absolventi kurzu si prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti, potřebné u studentů středních a vyšších odborných škol.

Obsah kurzu

Kurz účastníkům nabídne přehled základních diagnostických metod, díky nimž budou schopni lépe zjišťovat připravenost žáka na střední nebo vyšší odborné škole, výchovné nebo vzdělávací problémy pubescentů a adolescentů, ale také například kvalitu třídního klima.
Účastníci kurzu budou schopni lépe a včasně zachytit signály během své práce s jednotlivcem, nebo celou třídou.

Součástí kurzu je i diskuze o nejčastěji řešených problémech ohledně pedagogicko-psychologické diagnostiky.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?