Naše sociální služba a její dostupnost pro osoby se sluchovým postižením - úvod do sociální práce s osobami se sluchovým postižením

Akreditováno:

MPSV: A2019/0200-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen celé škále sociálních služeb, které se primárně
na osoby se sluchovým postižením nezaměřují, ale mohou být jejich klienty.

Obsah kurzu

Kurz nabídne základní informace o sluchovém postižení, doporučí možnosti
poznání komunikačních potřeb a seznámí s odlišnostmi při sociální práci.
Také jednotlivým sociálním službám nabídne informace o tom, jak službu
zpřístupnit pro tuto skupinu klientů.

Do kurzu je na část hodin zahrnut figurant, člověk se sluchovým postižením - uživatel
znakového jazyka, pro praktické seznámení s potřebnými specifiky.

Kurz je veden po celou dobu dvojicí lektorů, mimo jiné se znalostí českého znakového jazyka.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?