Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Vzdělání:

 • Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, obor Sociální pedagogika
 • Univerzita Jana Ámose Komenského, obory Andragogika a Vzdělávání dospělých

Celoživotní vzdělávání:

 • Kurz Vedení náročných rozhovorů
 • Kurz Řešení konfliktů a vyjednávání
 • Kurz Individuální kurz Českého znakového jazyka
 • Kurz Jsou pečující osoby pro naši legislativu neviditelné?
 • Kurz Strategie komunikace s prelingválně neslyšícími lidmi - inovace v profesi

Pracovní zkušenosti:

 • Federace rodičů a přátel sluchově postižených
  vedoucí sociální poradny pro sluchově postižené a jejich rodiny,
  redaktorka časopisu INFO-Zpravodaj
 • Centrum sociálních služeb Praha
  sociální pracovnice
 • Nyní Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
  vedoucí poradny,
  garant poradenství pro neslyšící

Máte dotaz?