Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání

Akreditováno:

MSMT-28139/2022-4-892

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách
(MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného času,
metodiky prevence.

Obsah kurzu

Prožitkově orientovaný seminář základů muzikofiletiky.

Kurz seznámí účastníky se specifiky muzikofiletiky a s přehledem jednotlivých hudebních
elementů, hudebních nástrojů, hlasu a jejich působení na organismus a psychiku člověka.

Účastníci si z kurzu odnesou vlastní prožitky a zkušenosti z pestrého výběru hudebních
technik a inspiraci pro využití muzikofiletických postupů ve vlastní praxi. Vyzkouší si uplatnit
získané poznatky a zkušenosti ve vlastní tvorbě hudebně prožitkových aktivit pro své děti/žáky/studenty.

Více o Muzikofiletice se dočtete na webových stránkách lektorky.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?