Muzikofiletika II – zážitkové, kreativní a reflektivní pojetí hudebnosti v praxi

Akreditováno:

MSMT-21517/2021-2-692

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného času i metodiky prevence.

Obsah kurzu

Prožitkově orientovaný seminář zaměřený na aplikaci muzikofiletiky v praxi.

Účastníci kurzu si znovu ozřejmí specifika muzikofiletiky, dokáží rozpoznat hranice filetického, výchovného a terapeutického přístupu; získají přehled o různých skupinách hudebních technik a získají poznatky a doporučení k sestavení muzikofiletického programu.

Účastníci si dále prakticky na sobě vyzkouší a prožijí různě zaměřené hudební techniky jako je individuální, párová nebo skupinová hudební práce, rytmicko-pohybové, hlasové a improvizační techniky, a to vedené tak, aby zažili ukázky muzikofiletického přístupu spočívajícího v prožitku a tvůrčím pojetí hudby a následné reflexi vedoucí k posunům v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?