Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD

Akreditováno:

MPSV: A2021/1384-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou
zabývají.
Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany
dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a orgánu sociálně právní
ochrany dětí.

Obsah kurzu

Kurz nabízí účastníkům základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany
dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a OSPODu, a to se zaměřením
na stále vzrůstající počet falešných oznámení a křivých obvinění. Účastníci se seznámí
s dobrou praxí a základními postupy OSPODu při řešení tohoto jevu v součinnosti s Policií ČR.
Získají vhled do průběhu trestního řízení, postupu při řešení falešných oznámení a křivých
obvinění. Rozšíří si vědomosti o úloze OSPOD a orgánů činných v trestním řízení
(důkazní prostředky, vedení výslechu, sekundární viktimizace oběti...). Kurz je také
zaměřen na problematiku práce s obětmi trestných činů, zmocněnců a důvěrníků
a celkovou změnu postavení oběti v trestním řízení, kterou přinesl zákon o obětech
trestných činů č. 45/2013 Sb.

Obecným cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborných kompetencí v této problematice
u pracovníků OSPOD. Kurzem budou provázet dva lektoři, odborník na OSPOD a zkušený
policista. Kurz bude doplněn filmovými projekcemi, které budou sloužit jako modelové
situace a praktické ukázky práce policie při řešení sexuálních násilných trestních činů
na dětech. Kurz bude také doplněn řadou kazuistik.

Délka kurzu

10 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?