Dopady konfliktních rozvodů na děti

Akreditováno:

MPSV: A2019/0712-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Účastníci získají informace o roli OSPOD v této oblasti sociální práce, jeho kompetencích,
nástrojích a příležitostech, které vedou k eliminaci negativních dopadů konfliktních rozvodů
na děti. Získají vhled do problematiky rodinného poradenství v těchto kauzách a podrobně se
seznámí s etapami, ve kterých se ocitá rodina před, v rámci a po rozvodu manželství. Pozornost
bude věnována úkolům, které je třeba zvládnout v souvislosti s adaptací na rozvod
a k minimalizaci jeho negativních dopadů na děti.

Obsah kurzu

Rozvod představuje zátěžovou událost v životě celé rodiny. Všichni se musí vyrovnat
se selháním, změnou, krizí a významnou životní ztrátou, zvláště děti. Narušený obraz
rodičů mnohdy znesnadňuje identifikaci s vlastní rodovou rolí a ztěžuje i přizpůsobení
v budoucích partnerských vztazích a rodičovství.

Sociálně právní ochrana dětí tyto situace řeší, usiluje o eliminaci dopadů rozchodu rodičů
na děti. Navazuje spolupráci s organizacemi a odborníky, kteří provází rodiče k dohodě
a k minimalizaci konfliktů v komunikaci a interakci. Významné postavení v systému
připadá rodinnému poradenství, jehož spolupráce s OSPOD je pro dítě a rodinu
významnou podporou.

Kurzem budou provázet dva lektoři, zkušená vedoucí OSPOD a rodinný poradce, který
se problematikou dlouhodobě zabývá. Současně budou využity ukázky z projekce filmu,
jako názorná ukázka eskalace konfliktů mezi rodiči a dopadů na dítě, stojící uvnitř sporu.

Délka kurzu

16 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?