PhDr. Miloslav Čedík

PhDr. Miloslav Čedík je velmi živelným odborníkem nejen na problematiku šikany, ale působí obecně jako speciální pedagog, například ve Středisku výchovné péče Dobřichovice, Speciálním pedagogickém centru při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, v Pedagogicko-psychologické poradně a v dalších institucích, dále také jako supervizor, psychoterapeut či etoped. Kromě jeho soukromé praxe a prevence šikany na základních školách se s ním můžete potkat například na Karlově Univerzitě, kde přednáší psychoterapii, nebo na Katedře kriminologie Policejní akademie ČR. Je zároveň prezidentem Gastroterapeutické společnosti, jež razí myšlenku, že dobré jídlo a pití může být lékem na celou řadu (nejen) psychických potíží.

Málokdo ovšem ví, že je Miloslav Čedík čtyřnásobným dědečkem dvou kluků a dvou holčiček mladšího školního věku. Roli dědečka si patřičně užívá a považuje ji ve svém životě za roli, v níž se cítí nejšťastnější. Je také vášnivým motorkářem. S kamarády z dětství realizuje zajímavé vyjížďky a výpravy na motorkách po krásách naší země.

Vzdělání:

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Celoživotní vzdělávání:

  • Cyklus vzdělávacích seminářů o rodinné terapii
  • Školení certifikátorů pro certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek
  • Jak poznat dítě v obtížné situaci a šikana
  • Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na školní násilí a šikanování
  • Dynamika attachmentu v pomáhajících profesích
  • Arteterapeutický výcik
  • Metody a techniky práce s rodinami - I.
  • Výcvik v psychodynamické a hlubině orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití terapie

Vybrané publikace:

  • Mám dyslexii

Máte dotaz?