PhDr. Miloslav Čedík

Lektor vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy Praha,
obor speciální pedagogika.
Působí rovněž jako lektor na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o.
a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Současně působí jako speciální pedagog etoped a psychoterapeut
ve své soukromé praxi.

Má bohaté zkušenosti z praxe speciálního pedagoga, například
ve Středisku výchovné péče Dobřichovice,
Speciálním pedagogickém centru při ZŠ pro žáky
se specifickými poruchami chování,
v Pedagogicko-psychologické poradně a v dalších institucích.

Máte dotaz?