Asistované kontakty v praxi SPOD - (když dva nestačí)

Akreditováno:

MPSV: A2020/0814-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří pracují v náhradní rodinné péči,
ve službách pro ohrožené rodiny s dětmi a pro sociální pracovníky OSPOD apod.

Obsah kurzu

Zejména při rozchodech a rozvodech se v podstatném počtu případů
spory mezi rodiči, zasahující jejich děti, vyvíjejí na takovou úroveň, že bezpečný
kontakt s rodičem je možný pouze za přítomnosti a s angažmá nezávislého
odborníka. Tento kurz absolventům přinese základní vhled do toho, v jakých
situacích je možno o navržení některé z forem asistence u kontaktu rodiče
a dítěte uvažovat, jaká má asistence specifika, právní zakotvení, kdo ji poskytuje
a co je od ní možno očekávat. Ve druhé části kurzu budou účastníci provedeni
samotným kontaktem a dozví se, na jaké otázky odborně poskytované asistované
kontakty mohou dát odpovědi a kam mají směřovat. Jedná se o zcela výjimečné
téma kurzu vycházející z potřeb praxe pracovníků sociálně právní ochrany dětí.

Absolventi kurzu si posílí kompetence v oblasti asistovaných kontaktů, ve vymezení
toho, co to jsou asistované kontakty, jaký je jejich význam a cíl. Získají základní orientaci
v tom, pro jaké situace se dají asistované kontakty využít a o terapeutickém přesahu
kontaktů. Dále se zorientují v jejich legislativním zakotvení. Absolventi si rovněž posílí
a rozšíří své kompetence v oblasti přípravy asistovaných kontaktů, tedy v přípravě dítěte
a rodičů, v ukotvení znalostí pro vedení průběhu kontaktů, stanovení časového rozsahu
a četnosti. Zorientují se v pravidlech a principech asistovaných kontaktů a v návazné
terapeutické práci s dítětem. Mají základní povědomí o multidisciplinární spolupráci
pro oblast asistovaných kontaktů. Získají vhled do způsobů ochrany a profesní podpory
pracovníků asistovaných kontaktů. Kurz v neposlední řadě posílí kompetence pracovníků
ve sféře sociálně právní ochrany dětí v oblasti asistovaných kontaktů.

Kurz je veden dvěma lektory s dlouholetou praxí.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?