Asistované kontakty v praxi SPOD - (když dva nestačí)

Akreditováno:

MPSV: A2020/0814-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří pracují v náhradní rodinné péči,
ve službách pro ohrožené rodiny s dětmi a pro sociální pracovníky OSPOD apod.

Obsah kurzu

Zejména při rozchodech a rozvodech se v podstatném počtu případů
spory mezi rodiči, zasahující jejich děti, vyvíjejí na takovou úroveň, že bezpečný
kontakt s rodičem je možný pouze za přítomnosti a s angažmá nezávislého
odborníka. Tento kurz absolventům přinese základní vhled do toho, v jakých
situacích je možno o navržení některé z forem asistence u kontaktu rodiče
a dítěte uvažovat, jaká má asistence specifika, právní zakotvení, kdo ji poskytuje
a co je od ní možno očekávat. Ve druhé části kurzu budou účastníci provedeni
samotným kontaktem a dozví se, na jaké otázky odborně poskytované asistované
kontakty mohou dát odpovědi a kam mají směřovat. Jedná se o zcela výjimečné
téma kurzu vycházející z potřeb praxe pracovníků sociálně právní ochrany dětí.

Absolventi kurzu si posílí kompetence v oblasti asistovaných kontaktů, ve vymezení
toho, co to jsou asistované kontakty, jaký je jejich význam a cíl. Získají základní orientaci
v tom, pro jaké situace se dají asistované kontakty využít a o terapeutickém přesahu
kontaktů. Dále se zorientují v jejich legislativním zakotvení. Absolventi si rovněž posílí
a rozšíří své kompetence v oblasti přípravy asistovaných kontaktů, tedy v přípravě dítěte
a rodičů, v ukotvení znalostí pro vedení průběhu kontaktů, stanovení časového rozsahu
a četnosti. Zorientují se v pravidlech a principech asistovaných kontaktů a v návazné
terapeutické práci s dítětem. Mají základní povědomí o multidisciplinární spolupráci
pro oblast asistovaných kontaktů. Získají vhled do způsobů ochrany a profesní podpory
pracovníků asistovaných kontaktů. Kurz v neposlední řadě posílí kompetence pracovníků
v oblasti sociálně právní ochrany děti v oblasti asistovaných kontaktů.

Kurz je veden dvěma lektory s dlouholetou praxí.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Úvod – Asistované kontakty v praxi SPOD - (když dva nestačí)

Seznámení s účastníky, zjištění očekávání účastníků, seznámení s obsahem a průběhem kurzu.

Modul 1 – Asistované kontakty: základní vymezení

První modul určuje základní vymezení problematiky kurzu. Zejména obsahuje definování toho,
co to jsou asistované kontakty, jaký je jejich význam a cíl, pro jaké situace se dají využít, jaké
je jejich zakotvení legislativní a z hlediska sociální práce. Modul také nabízí představení
terapeutického přesahu asistovaného kontaktu. Diskutovány také budou možné modely
zabezpečení poskytování asistovaných kontaktů (asistovaný kontakt může být vykonáván
jako živnostenské podnikání nebo jde o odbornou činnost v sociální práci?).

Modul 2 - Nařízení asistovaného kontaktu, stanovení cílů a rozsahu

Tento modul kurzu je zaměřen na: - seznámení účastníků s kompetencemi diagnostiky potřeby
využití asistovaného kontaktu v práci s rodinným systémem, - postup kolizního opatrovníka
nebo pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí před zprostředkováním asistence nebo
před jejím nařízením soudem, - stanovení odpovídajících cílů – stanovení časového rozsahu
a četnosti asistovaných kontaktů, - určení vhodného počtu kontaktů pro vyhodnocení
pravděpodobnosti dalšího vývoje situace rodiny.

Modul 3 – Možnosti asistovaného kontaktu a jeho průběh

Třetí modul kurzu je zaměřen na seznámení účastníků s reálnou praxí výkonu asistovaných
kontaktů, a dále na:

 • ochranu dítěte v celém průběhu asistovaného kontaktu,
 • přípravu dítěte na kontakt,
 • práci s rodiči v průběhu asistovaných kontaktů,
 • návaznou terapeutickou práci s dítětem,
 • pravidla a principy asistovaných kontaktů,
 • způsoby ochrany a profesní podpory pracovníků asistovaných kontaktů
  (pracují s patologicky náročnou skupinou osob – pachatelé domácího násilí
  a stalkingu, osoby manipulativní, osoby s různými psychiatrickými diagnózami).

Velký prostor bude věnován práci s kazuistikami a příklady dobré praxe (včetně praxe,
která může být pro dítě ohrožující a jak se jí případně vyvarovat).

Modul 4 – Multidisciplinární spolupráce při poskytování asistovaného kontaktu a možnosti výstupu z asistovaného kontaktu pro další práci s rodinou a soudní řízení

V posledním tematickém modulu kurzu se lektoři budou s účastníky věnovat tématice:

 • multidisciplinární spolupráce vyplývající z asistovaných kontaktů (vzájemná
  komunikace a podpora asistujícího pracovníka, pracovníka OSPOD / kolizního
  opatrovníka, terapeuta, dalších návazných a podpůrných služeb),
 • specifikům osobnosti členů rodin, kterým jsou asistované kontakty poskytovány,
 • ochraně a prevenci vyhoření asistujícího pracovníka,
 • možnostem výstupů z asistovaných kontaktů, zejména s důrazem na střet
  terapeutického tajemství s potřebou sdělení informací pro účely SPOD nebo soudních,
  případně trestních řízení.

Závěr

Prostor pro dotazy a diskuzi k probírané tématice, rekapitulace obsahu kurzu,
týmová forma aplikace poznatků na modelových kazuistikách.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet