Mgr. Alžběta Candia Muñoz

Pracuji v organizaci HoSt Home-Start Česká republika (organizace zaměřená na práci s ohroženou rodinou). Organizaci jsem spoluzakládala v roce 2003 a od té doby jsem jí věrná. V HoStu pracuji jako ředitelka, metodik pro práci s ohroženou rodinou v režimu sociálně právní ochrany dětí, psychoterapeut pro děti, dospělé a skupiny. Podílela jsem
se jako odborný garant a metodolog na vzniku specifické metody práce s rodinou Rodina hrou.

Mám zkušenosti s prací s rodinami v Tanzánii, kde jsem strávila nějaký čas. V roce 2009 jsem v Tanzánii spoluzakládala organizaci na pomoc rodinám ohroženým extrémní chudobou, násilím a špatným zdravotním stavem.

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii, z.s. a čestnou členkou Profesní komory sociálně právní ochrany dětí, z.s. V letech 2018-2020 jsem byla členkou správní rady Home-Start Worldwide.

Za mé, hůře zapamatovatelné a možná i vyslovitelné, příjmení může můj manžel, který je Mexičan. Mám dvě děti (hodně živé kluky). Jsme doma v Čechách ale i v Mexiku (s celou velkou temperamentní rodinou). Mám zkušenosti s různými kulturami a životním stylem..

Miluji život a jeho rozmanitost, ale mám i zkušenost s velkými životními ztrátami
a bolestmi. Mým dobrým životním průvodcem je humor.


Vzdělání:

 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Sociální politika a sociální práce

Celoživotní vzdělávání:

 • Trauma a paměť – jak mozek a tělo hledají žijící minulost vedeného Peterem Levinem, PhD.
 • TSCYC - Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí
 • SUR - komplexní výcvik v psychoterapii v systému SUR
 • EFT - Emocionaly focused therapy - na emoce zaměřená párová terapie
 • Krizová intervence v kontextu biosyntézy
 • Sandtray - základní kurz práce s terapeutickým pískovištěm

Pracovní zkušenosti:

 • Nadace Sirius
  Lektor v projektu
 • Národní centrum podpory transformace sociálních služeb - 3P Consulting, s. r. o.
  Vedoucí pracovní skupiny „Dítě na cestě z ústavu“
 • MPSV ČR, Oddělení realizace programů - sociální integrace a služby
  Hodnotitel projektů / člen komise
 • MF ČR Odbor 58 – Mezinárodní vztahy Centrum pro zahraniční pomoc, Oddělení přípravy a koordinace
  Hodnotitel projektu
 • HoSt Home-Start Česká republika
  Ředitelka organizace, metodička SPOD, terapeutka (dospělí a děti), Lektorka seminářů, Lektorka metody Rodina hrou

Máte dotaz?