Mgr. Alžběta Candia Muñoz

Pracuje v organizaci HoSt Home-Start Česká republika (organizace zaměřená na práci s ohroženou rodinou). Organizaci spoluzakládala v roce 2003 a od té doby jí je naprosto věrná. V HoStu pracuje jako ředitelka, metodik pro práci s ohroženou rodinou v režimu sociálně právní ochrany dětí, psychoterapeut pro děti, dospělé a skupiny. Podílela se také jako odborný garant a metodolog na vzniku specifické metody práce s rodinou Rodina hrou.

Má zkušenosti s prací s rodinami v Tanzánii, kde strávila nějaký čas. V roce 2009 v Tanzánii spoluzakládala organizaci na pomoc rodinám ohroženým extrémní chudobou, násilím a špatným zdravotním stavem.

Je řádnou členkou České asociace pro psychoterapii, z.s. a čestnou členkou Profesní komory sociálně právní ochrany dětí, z.s. V letech 2018-2020 byla členkou správní rady Home-Start Worldwide.

Mezi její další pracovní zkušenosti patří lektor v projektu (Nadace Sirius), vedoucí pracovní skupiny „Dítě na cestě z ústavu“ (Národní centrum podpory transformace sociálních služeb - 3P Consulting, s. r. o.) či hodnotitel projektů/člen komise (MPSV ČR, Oddělení realizace programů - sociální integrace a služby, MF ČR Odbor 58 – Mezinárodní vztahy Centrum pro zahraniční pomoc, Oddělení přípravy a koordinace).

Za její, hůře zapamatovatelné a možná i vyslovitelné, příjmení může její manžel, který je Mexičan. Má dvě děti (hodně živé kluky). Je doma v Čechách, ale i v Mexiku (s celou velkou temperamentní rodinou). Má zkušenosti s různými kulturami a životním stylem..

Miluje život a jeho rozmanitost, ale má i zkušenost s velkými životními ztrátami a bolestmi. Jejím dobrým životním průvodcem je humor.

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Sociální politika a sociální práce

Celoživotní vzdělávání:

  • Trauma a paměť – jak mozek a tělo hledají žijící minulost vedeného Peterem Levinem, PhD.
  • TSCYC - Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí
  • SUR - komplexní výcvik v psychoterapii v systému SUR
  • EFT - Emocionaly focused therapy - na emoce zaměřená párová terapie
  • Krizová intervence v kontextu biosyntézy
  • Sandtray - základní kurz práce s terapeutickým pískovištěm

Máte dotaz?