Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzívní škole - dvoudenní kurz

Akreditováno:

MSMT-6232/2022-2-273

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům škol a školských zařízení.

Absolvent programu si zvýší kompetence v oblasti problematiky žáků s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzivní škole. Záměrem programu je nejen získání či rozšíření vědomostí, ale také osobní prožitek a vzhled do souvisejících příčin, vlivů a následků této problematiky, a seznámení se s možnostmi pomoci a podpory těmto žákům, jejich rodinám, ale i pedagogům.

Obsah kurzu

Problematika žáků s poruchami chování a emocí je v běžných školách čím dál aktuálnější a naléhavější. Vzdělávací program je obsahově koncipován velice prakticky, tak aby účastníky vedl nejen k získání nových vědomostí v oblasti práce se žáky s dominantní poruchou chování a emocí, ale také k zamyšlení nad zaujímanými postoji učitelů a spolužáků těchto dětí.

Součástí programu je práce s myšlenkovou mapou v otázkách vlivů a jejich podílů na vývoj dítěte, seznámení s možnostmi prevence a odklonu od nevhodného výchovného vedení v rodině, ale i ve škole a s možnostmi intervence. Významnou částí kurzu je aktuální „bolest“ současného školství, téma narušených vztahů mezi spolužáky, které mohou vyústit v šikanu či kyberšikanu.

Program je postaven na praktických příkladech z bohaté praxe lektora, která je podpořena filmovou projekcí a praktickými cvičeními s účastníky, včetně konkrétního využití Bálintovské skupiny. Praktická cvičení, vztahující se k nahlížení tématu narušených vztahů, budou také zaměřena na možnost vlastního prožitku s následným metodickým vysvětlením.

Délka kurzu

12 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Dopady konfliktních rozvodů na děti
  • 03. 04 - 04. 04 2024
  • Kurz otevřen, registrujte se

Paliativní péče II. aneb jak komunikovat
  • 23. 05 -
  • Kurz otevřen, registrujte se

Paliativní péče II., jak komunikovat
  • 19. 11 -
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet