Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření

Akreditováno:

MSMT-21284/2020-2-511

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení,
učitele, i pro asistenty pedagoga a případně pro nepedagogické pracovníky.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na specifika problematiky time managementu pedagogických pracovníků
a jejich sebeřízení, prostřednictvím stanovených cílů.

Účastníci se naučí uvědomit si vlastní priority jak v osobním, tak i v pracovním životě
a zařadit nejdůležitější činnosti do svého uspořádání dne nebo týdne.

Kurz také nabídne metody, jak se vyvarovat úniku času, jak si nastavit cíle a dosáhnout tak rovnováhy v pracovním i osobním životě jako prevence proti vyhoření, stresu a současně zefektivnění pracovního výkonu.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?