Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření

Akreditováno:

MŠMT: 21284/2020-2-511

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení,
učitele, i pro asistenty pedagoga a případně pro nepedagogické pracovníky.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na specifika problematiky time managementu pedagogických pracovníků
a jejich sebeřízení prostřednictvím stanovených cílů.

Účastníci se naučí uvědomit si vlastní priority jak v osobním, tak i v pracovním životě
a zařadit nejdůležitější činnosti do svého uspořádání dne nebo týdne.

Kurz také nabídne metody, jak se vyvarovat úniku času, jak si nastavit cíle a dosáhnout tak rovnováhy v pracovním i osobním životě jako prevence proti vyhoření, stresu a současně zefektivnění pracovního výkonu.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

1 Time management, stres a syndrom vyhoření

 • Specifika práce a časového rozvrhu pedagogických pracovníků
 • Co je možné získat správně nastaveným časovým rozvrhem
 • Úvod do time managementu (TM) 1. až 5. generace, principy TM
 • Matice řízení času – hlediska důležitosti a naléhavosti
 • Stres a syndrom vyhoření

2 Postupy time managementu, návrh nového uspořádání času

 • Priority, určení důležitého v pracovním a osobním životě, závislost na naléhavém
 • Časový snímek dne, návod na zpracování
 • Analýza vlastního časového snímku
 • Vyhodnocení časového snímku a úniků času
 • Návrh změn v rámci řízení času s ohledem na stanovení priorit – nové efektivnější uspořádání času

3 Sebeřízení a WLB, prevence vyhoření

 • Stanovení cílů k uskutečnění změn, využití silných stránek osobnosti, cíle a hodnoty
 • Přístup ke zpracování plánu k dosažení cílů
 • Start a udržení motivace k naplnění cílů
 • Význam Work-life balance – vyladění osobního a pracovního života – prevence vyhoření
 • Výměna zkušeností a nové podněty pro efektivní využití času, nastavení
  WLB a kroků k prevenci vyhoření

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet