Pedagogický pracovník

Je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně-pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu; je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

Související kurzy

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - KOMBINOVANÁ FORMA

Kvalifikační kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

 • Dub
 • 1
 • 2023
 • -
 • Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - KOMBINOVANÁ FORMA

Kvalifikační kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

 • Kvě
 • 20
 • 2023
 • 9:00 -
 • Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese logopedického asistenta.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

 • Srp
 • 14
 • 2023
 • -
 • Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Chronická onemocnění žáků - diabetes, epilepsie a astma

Tento program je rozšiřující a svým obsahem navazuje na závazné minimální základní znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci pro oblast DVPP.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

 • Čen
 • 5
 • 2023
 • 13:00 -16:20
 • Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

 • Zář
 • 15
 • 2023
 • -
 • Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

 • Říj
 • 27
 • 2023
 • -
 • Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Úvod do tématu podpory žáků na autistickém spektru a s mentálním postižením s využitím vizuální podpory, sociálních příběhů, pobídek a posílení.

Seznámení se s konceptem vědecky podložených přístupů podpory dosahování vzdělávacích, sociálních a komunikačních cílů dětí a žáků s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

 • Zář
 • 26
 • 2023
 • 9:00 -16:00
 • Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Chronická onemocnění žáků - diabetes, epilepsie a astma

Tento program je rozšiřující a svým obsahem navazuje na závazné minimální základní znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci pro oblast DVPP.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

 • Říj
 • 20
 • 2023
 • 12:00 -16:00
 • Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10