Studium pro ředitele škol a školských zařízení - KOMBINOVANÁ FORMA

Akreditováno:

MSMT-14695/2022-1-505

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

1. dubna 2023 - 24. června 2023

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům,
kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.
Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní
výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

Podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb. v o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších
předpisů, studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti
a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských
zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce
ředitele školy nebo školského zařízení. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy

jsou obsahem § 5 zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení včetně platné legislativy, zásad financování, řízení a rozvoje lidských zdrojů, organizace školy a pedagogického procesu apod., které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.

Vzdělávací program se skládá ze 4 základních modulů v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP, kterými jsou základy práva, pracovní právo, financování školy, organizace školy a pedagogického procesu.

Kombinovaná forma plně odpovídá akreditaci a výuka je stejně plnohodnotná, jako prezenční studium.

Benefity

Osvědčení

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

I z pohodlí domova

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje 100 hodin přímé výuky a odbornou stáž v rozsahu 15 hodin na vybrané škole či školském zařízení se společným vyhodnocením stáže v rozsahu 2 hodin

Předběžný harmonogram kurzu:

Výuka bude probíhat v sobotu od 9:00 nejpozději do 18:00 v období od 1. 4. do 24. 6. 2023.

Některé dny bude výuka bude probíhat online, jiné prezenčně dle harmonogramu, který před kurzem obdržíte.

Vyhodnocení stáží proběhne 7. 10. 2023 dopoledne (online).

Termíny závěrečných zkoušek budou 21. a 22. 10. 2023.

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
51
Pro veřejnost
9800 Kč

V ceně je zahrnut první termín závěrečné zkoušky. Každý další termín je za poplatek 500 Kč. Více o konkrétních situacích, kdy se tento poplatek hradí, jsou účastníci seznámeni při zahájení kurzu a současně jsou písemně informování.

Podmínky pro splnění kvalifikačního kurzu:

Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat:

  1. obhajobu písemné práce (závěrečné práce) na vybrané téma z obsahu jednotlivých modulů
  2. pohovor k odborné stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení
  3. ověření získaných znalostí

Program

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 1
  • Dub

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

  • 24
  • Čen

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet