Sebevraždy a sebepoškozování dětí a dospívajících - základní charakteristika, příčiny a formy prevence

Akreditováno:

MPSV: A2022/0764-SP/PC/PP/VP

Kapacita:

Kurz otevřen , registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

30. května 2024

9:00 - 14:15

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Obsah kurzu

Sebevražda, sebedestrukce u dětí je velmi závažným problémem, v naší společnosti je ale často problémem, o kterém se nemluví. Téma je i mezi laickou veřejností často zahaleno mlčením. Sebepoškozování je projevem obdobné autoagrese. Je frekventovanější nežli sebevražedné - suicidální chování. Pozadí, důvody tohoto chování jsou různé, setkáváme se ale i s různými pověrami ohledně těchto projevů. Kurz nabízí možné pohledy odborníků, kteří se z různých úhlů pohledů zabývají touto problematikou. Cílem je objasnění a porozumění, které je nutným předpokladem i prevence těchto závažných jevů.

Zvláštní pozornost bude věnována incidenci v České republice, základním statistickým údajům, deskripci těchto případů s konkrétními kazuistikami.
Významná část semináře se zaměří na identifikaci zátěžových situací u dětí a mládeže, identifikaci varovných signálů a možnosti prevence těchto jevů.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se zabývají problematikou dětí a mládeže i jejich rodinami.
Je tedy určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, tedy pro zaměstnance OSPOD a sociálních služeb pracujících s ohroženými dětmi a rodinami.

Délka kurzu

Jedná se o jednodenní kurz s časovou dotací 6 výukových hodin.

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
55
Pro veřejnost
2100 Kč

Program

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 29
  • Kvě

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

  • 30
  • Kvě

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet