Základní orientace v systému pěstounské péče

Akreditováno:

MPSV: A2019/0202-SP

Pro koho je kurz určen

Program je vhodný zejména pro začínající pracovníky této agendy, ale také pro sociální
služby, organizace či instituce působící v oblasti náhradní rodinné péče či přicházející
s pěstouny do kontaktu v rámci výkonu svých činností.

Absolvent získá orientaci v základních ustanoveních zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí a ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
týkajících se pěstounské péče a porozumění základním pojmům týkajícím se pěstounské
péče. Získá přehled o kompletní agendě náhradní rodinné péče v oblasti pěstounské péče,
kterou vykonává sociální pracovník OSPOD. Utřídí postupy sociálního pracovníka v této
agendě, rozvine praktické využití metod sociální práce, prohloubí své znalosti v oblasti
legislativy i praxe. Orientuje se v procesu výkonu pěstounské péče jak vzhledem k dětem
bez rodičovské péče, tak vzhledem k osobám, které mohou vykonávat pěstounskou péči.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na seznámení s praxí agendy OSPOD, náhradní rodinné péče – pěstounská
péče a pěstounská péče na přechodnou dobu.
Na základě legislativního ukotvení probereme témata: pěstounství a poručnictví,
zprostředkování pěstounské péče, práva a povinnosti pěstounů, vyhodnocení situace dítěte,
individuální plán ochrany dítěte, případová konference, dávky pěstounské péče, vedení
evidence a spisové dokumentace dětí v PP, metodická doporučení, spolupráce s dalšími
orgány, příbuzenská a cizí pěstounská péče, attachment, identita, chování dětí v PP
a kontakt dětí s biologickou rodinou.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

6 výukových hodin

Přednášející

Program

I. BLOK - ZÁKON Č. 359/1999 Sb., O SPO A ZÁKON č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Pěstounská péče v legislativě – poručenství a jiné formy péče o dítě, pěstounství,
sociálně právní ochrana dětí vzhledem k náhradní rodinné péči, poradenská činnost,
opatření na ochranu dětí – návrhy soudu, případová konference, povinnosti OSPOD,
zprostředkování pěstounská péče, práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče,
dávky, vedení evidence a spisové dokumentace, metodická doporučení

II. BLOK - PRAXE OSPOD - OBLASTI AGENDY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Praxe výkonu agendy pěstounské péče na OSPOD, specifické oblasti agendy – aktuální,
často diskutované, problematické: pěstounské péče a péče na přechodnou dobu),
identita dítěte, attachment, náhradní rodina x biologická rodina, příbuzenská x cizí
pěstounská péče, kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou, specifické potřeby dítěte,
proces předání dítěte do pěstounské péče a její ukončení, chování dětí v pěstounské péči,
metodická doporučení, spolupráce s dalšími organizacemi.

III. BLOK - KAZUISTIKY

Výběr pěti kazuistik, na kterých jsou konkrétně plasticky ukázány jednotlivé oblasti PP
(rodiče ve VTOS, pěstouni – skrytí osvojitelé, kontakt dětí s biologickou rodinou, exekuce,
drogová závislost, cizí péče, pěstouni přes nedoporučení, nadměrná očekávání pěstounů,
přetížení pěstounů, romské děti v PP, výchovné problémy, „ukradené“ děti,
problematický kontakt s rodičem, podezření na sex. zneužívání, nikým nechtěné dítě,…).

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet