Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 24 hodin

Akreditováno:

MPSV: A2019/1292-SP/PC

Pro koho je kurz určen

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních
služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycházejí z dlouholeté praxe
linky důvěry.
Absolvent tohoto výcviku pozná základní principy krizové intervence, seznámí se se specifiky,
možnostmi a limity krizové intervence a poradenství prostřednictvím e-mailu. Dokáže také
rozpoznat různé typy e-mailů a klientů a přizpůsobit obsahovou i formální stránku odpovědi
jejich potřebám. Absolvent bude seznámen s procesem přijímání, tvorby, zasílání a archivací
e-mailové komunikace a etickými aspekty práce.

Obsah kurzu

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství prostřednictvím e-mailu.
Účastníci se seznámí s obecnými principy krize a krizové intervence a s jejich aplikací
v rámci internetového poradenství. Výcvik dále vymezuje možnosti a limity této služby,
zabývá se procesní a formální stránkou tvorby e-mailů. Budou popsány různé typy kontaktů
i uživatelů, metodické otázky, etické aspekty práce, ale i technické, provozní a personální
podmínky nutné pro zavedení služby. Výcvik je veden týmem s dlouholetou zkušeností
s poskytováním e-mailového poradenství v podmínkách linky důvěry.

Délka kurzu

24 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?