Mgr. Jitka Gryga Medřická, DiS.

Vzdělání:

 • Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, obor Sociální práce
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory Učitelství pro střední školy a Psychologie

Celoživotní vzdělávání:

 • Výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Výcvik v chatové krizové intervenci
 • Internetové poradenství - chat a jeho užití v praxi se zaměřením na CAN a automutilaci
 • Výcvik v internetovém poradenství
 • Vedení motivačních rozhovorů
 • Výcvik v systemické supervizi a koučování
 • další výcviky zaměřené na konkrétní aplikace, témata a cílové skupiny v rámci krizové intervence

Pracovní zkušenosti:

 • supervizorka a koučka - více informací na https://supervizorka.eu/
 • psycholožka v Bezpečnostní informační službě
 • psycholožka na Pražské lince důvěry v Centru sociálních služeb v Praze,
  od roku 2012 je její vedoucí
 • učitelka na 1. stupni ZŠ

Lektorská činnost:

 • odborné příspěvky v rámci konferencí
 • přednášky o práci na linkách důvěry pro studenty magisterského
  programu Psychologie na FF UK
 • osvětové přednášky pro žáky základních škol
 • aktivní členka v ČAPLD (Česká asociace pracovišť linek důvěry)
 • lektorování kurzů krizové intervence

Máte dotaz?