Výcvik v chatové krizové intervenci a poradenství - 24 hodin

Akreditováno:

MPSV: A2019/1291-SP/PC

Pro koho je kurz určen

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních
služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycházejí z dlouholeté praxe
linky důvěry.

Absolvent výcviku pozná základní principy krizové intervence, je seznámen se specifiky,
možnostmi a limity krizové intervence a poradenství prostřednictvím chatu.
Dokáže přizpůsobit vyjadřování a komunikaci věku, schopnostem a potřebám klienta
i specifikům poskytované služby. Rovněž pozná etické, provozní, technické a personální
nároky na poskytování služby a zejména nároky na samotného konzultanta.

Obsah kurzu

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství v online chatovém prostředí.
Účastníci se seznámí se zásadami a principy chatu, jeho možnostmi a limity, typologií
kontaktů, metodikou, etickými aspekty práce, technickými možnostmi apod.

Délka kurzu

24 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?