Telefonická krizová intervence

Akreditováno:

MPSV: A2022/0598-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Výcvik je určen pro sociální pracovníky napříč sociálními službami, ale i ve veřejné správě a samosprávě (sociální kurátoři, OSPOD...) a pracovníky v sociálních službách.

Kurzu se rovněž mohou zúčastnit pracovníci jiných oborů nebo studenti škol.

Obsah kurzu

Telefonická krizová intervence je součástí komplexního krizového výcviku, který zahrnuje námi nabízenou chatovou a e-mailovou krizovou intervenci.
Součástí komplexního krizového výcviku je rovněž krizová intervence "face to face", kterou Profesní institut připravuje zařadit do své nabídky v budoucnu.

Účastníci se seznámí s obecnými charakteristikami krize a krizové intervence a s jejich aplikací v telefonickém kontaktu. Výcvik se zaměří na typologii kontaktů, etické,
metodické a provozní aspekty práce, právní a technické možnosti apod. Výcvik se bude věnovat rovněž možnostem práce s opakovaným klientem a specifiky práce s klientem s duševním onemocněním. Součástí výcviku je rovněž nácvik práce se sebepoškozujícím se a sebevražedným klientem.
Výcvik je prakticky zaměřen a primárně čerpá ze zkušeností konzultantů linky důvěry.

Délka kurzu

Kurz obsahuje celkem 120 výukových hodin.

Výuka bude probíhat předběžně vždy v třídenních setkáních (pátek, sobota, neděle vždy od 9:00), jednou za 5 - 7 týdnů. Predběžný termín zakončení je 5. 3. 2023. Konkrétní termíny výuky budou zde vyvěšeny na přelomu června a července.

Některé dny budou probíhat prezenčně, jiné online (bude upřesněno v harmonogramu).

Přednášející

Částku je možné uhradit ve dvou splátkách - žádost napište do poznámky v objednávce.

Kritéria pro úspešné zakončení kurzu

  • mininálně 90% docházka
  • ověření znalostí formou závěrečného testu

Program

Máte ke kurzu dotaz?