Telefonická krizová intervence

Akreditováno:

MPSV: A2022/0598-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Výcvik je určen pro sociální pracovníky napříč sociálními službami, ale i ve veřejné správě a samosprávě (sociální kurátoři, OSPOD...) a pracovníky v sociálních službách.

Kurzu se rovněž mohou zúčastnit pracovníci jiných oborů nebo studenti škol.

Obsah kurzu

Telefonická krizová intervence je součástí komplexního krizového výcviku,
který zahrnuje krizovou intervenci "face to face", kterou bude brzy Profesní institut nabízet.
Dále komplexní výcvik zahrnuje již nabízenou chatovou a e-mailovou krizovou intervenci,
které jsou naším institutem pravidelně vypisovány.

Účastníci se seznámí s obecnými charakteristikami krize a krizové intervence a s jejich aplikací v telefonickém kontaktu. Výcvik se zaměří na typologii kontaktů, etické,
metodické a provozní aspekty práce, právní a technické možnosti apod. Výcvik se bude věnovat rovněž možnostem práce s opakovaným klientem a specifiky práce s klientem s duševním onemocněním. Součástí výcviku je rovněž nácvik práce se sebepoškozujícím se a sebevražedným klientem.
Výcvik je prakticky zaměřen a primárně čerpá ze zkušeností konzultantů linky důvěry.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení

Délka kurzu

Kurz obsahuje celkem 120 výukových hodin.

Výuka bude probíhat předběžně vždy v třídenních setkáních (pátek, sobota, neděle vždy od 9:00), jednou za 5 - 7 týdnů. Predběžný termín zakončení je 5. 3. 2023. Konkrétní termíny výuky budou zde vyvěšeny na přelomu června a července.

Některé dny budou probíhat prezenčně, jiné online (bude upřesněno v harmonogramu).

Přednášející

Částku je možné uhradit ve dvou splátkách - žádost napište do poznámky v objednávce.

Kritéria pro úspešné zakončení kurzu

  • mininálně 90% docházka
  • ověření znalostí formou závěrečného testu

Program

Máte ke kurzu dotaz?