Specifika práce s cizinci, migranty a uprchlíky

Akreditováno:

MPSV: A2020/0087-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkávat s cizinci,
migranty nebo uprchlíky.
Absolvent kurzu získá aktuální přehled o migraci jak v ČR, EU, tak i v celém světě. Bude
seznámen se systémem práce s cizinci v ČR a se specifiky práce s danou cílovou skupinou.
Účastník dokáže lépe zvládat práci s cizinci, migranty a uprchlíky - bude více chápat jejich
potřeby, znát základní metody sociální práce, postupy a nástroje, vedoucí k jejich pomoci
v konkrétních sociálních situacích. Dále se účastník naučí lépe čelit negativním společenským
předsudkům a stereotypům v dané oblasti.

Obsah kurzu

Kurz nabídne základní přehled v oblasti práce s cizinci, migranty a uprchlíky. Nabídne osvojení
praktických a zároveň komplexních znalostí o nastaveném systému v ČR. Součástí kurzu jsou
i praktická cvičení a příklady, které pomohou účastníkům k orientaci v druzích pobytů cizinců
a v postupech při jejich zaměstnávání nebo poskytování zdravotní péče. Program rovněž
pomůže účastníkům v orientaci v potřebách cizinců, základních metodách práce, postupech
a nástrojích, vedoucích k pomoci cizincům v konkrétních sociálních situacích. Bude věnován
i prostor předsudkům a stereotypům ve společnosti.

Délka kurzu

12 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?