Součástí obce jsou i lidé bez domova

Akreditováno:

MPSV: A2020/0450-SP/PC/VP, připravujeme akreditaci u MV

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří
pracují s cílovou skupinou osob bez přístřeší nebo se s ní v rámci své praxe potkávají.

Obsah kurzu

Kurz uvede účastníky do problematiky specifik sociální práce s lidmi bez domova v kontextu využití metod sociální práce, komunikace, ale také vztahů.

Absolventi získají informace o příčinách bezdomovectví, o kumulaci jejich problémů a o jejich potřebách. Současně získají vhled do možností řešení bezdomovectví a rozšíří si pohled na příležitosti a činnosti veřejné správy a sociálních služeb, a to také z pohledu možností jejich kooperace a součinnosti.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?