Mgr. et Mgr. Martina Pižlová

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova, obory Supervize a Historická sociologie
 • Univerzita Hradec Králové, obor Sociální politika a sociální práce

Celoživotní vzdělávání:

 • Sebezkušenostní část výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii
 • Kurz Psychologické dovednosti
 • Kurz Komunikační dovednosti při práci s klientem
 • Kurz Mediace
 • Vzdělávání průvodců kvalitou v zařízeních poskytujících sociální služby
 • Základní kurz pro klíčové pracovníky

Pracovní zkušenosti:

 • Společnost DUHA, Integrace osob s mentálním postižením do společnosti
  osobní asistent
 • Premier Gold Care
  Health care assistant
 • Domov pro seniory Chodov
  sociální pracovnice
 • Centrum sociálních služeb Praha
  sociální pracovnice azylového domu pro muže
 • Středisko sociálních služeb MČ Praha 9
  sociální pracovnice domova seniorů,
  vedoucí denního stacionáře,
  koordinátor projektu "Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb MČ Praha 9"
 • Nyní Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní
  pedagog

Máte dotaz?