Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou II – základy komunikace

Akreditováno:

MPSV: A2021/0944-SP/PC/PP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Obsah kurzu

Účastník tohoto kurzu se zorientuje v základech problematiky vybraných duševních onemocnění a získá základní představu o možnostech péče a návazných služeb. Dále získá přehled o základních symptomech vybraných duševních onemocněních, o základních potřebách a nárocích na komunikaci u lidí s duševním onemocněním - u vybraných diagnóz. Dokáže volit vhodné komunikační techniky u vybraných psychiatrických diagnóz a pozná zásady bezpečné komunikace.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?