Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky

Akreditováno:

MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm,
kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.

Absolvent kurzu se bude orientovat v základních principech multidisciplinární paliativní péče
a seznámí se se všemi potřebami klienta v oblastech bio-psycho-socio-spirituální.

Současně rozvine náhled na obecnou a specializovanou paliativní péči a v základě je dokáže
odlišit. Také se bude umět orientovat v možnostech spolupráce v rámci svých služeb (práce)
s odbornými poradnami a středisky paliativní péče.

Obsah kurzu

Kurz je veden skvělou lektorkou z praxe, Mgr. Martou Vackovou, ředitelkou
organizace RUAH, o.p.s.
Je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby).

Identifikuje základní oblasti péče v holistickém přístupu k potřebám
klienta – bio-psycho-socio-spirituální. Spojením s praxí v hospicové
péči bude v kurzu mnoho případových studií a příkladů dobré praxe.
Propojí úzké pohledy jednotlivých účastníků péče o nevyléčitelně
nemocné a umírající o další stránky multidisciplinární péče.
Zohlední principy přístupů lékařů, dalších zdravotníků, sociálních
pracovníků a všech, kteří se na péči podílí.

V rámci kurzu je prostor i pro dotazy účastníků vzhledem ke specifikům
jejich zkušeností a prostředí, ve kterém pečují o své klienty.
Z interaktivní části kurzu si účastníci odnesou podněty pro zlepšení své
vlastní účasti na paliativní péči.

Kurz je rovněž garantován Českou asociací sester.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Téma 1 - Obecné principy a východiska paliativní péče

 • Co se skrývá pod pojmem paliativní péče? (formy péče, multidisciplinární tým,
  jak je to v ČR dnes)
 • Co jiného přináší paliativní péče klientovi, než dosavadní služby?
 • Etické otázky paliativní péče, euthanázie nebo algeziologie.

Téma 2 - Potřeby umírajících a pečujících

 • Principy paliativní péče v bio-psycho-socio-spirituální oblasti. Identifikace potřeb
  v jednotlivých oblastech, propojení symptomů.
 • Postupy péče, práce s rodinou a blízkými vztahy.
 • Komunikace s umírajícím a rodinou, „dobrá smrt“.

Téma 3 - Sociální práce v paliativní péči

 • Spolupráce mezi aktéry paliativní péče (střediska specializované péče,
  poradny, další vzdělávání, jak pomoci svému klientovi s pomocí odborníků).
 • Sociální práce v paliativní péči.

Téma 4 - Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé

 • Možnosti paliativní péče ve specifikách služeb účastníků kurzu
  (domovy pro seniory, terénní péče, domovy pro osoby s mentálním
  hendikepem, dětská paliativní péče apod.).

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet