Paliativní péče II., jak komunikovat

Akreditováno:

MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.
Absolvent kurzu se bude umět orientovat v základních principech komunikace obecně
a bude seznámen se základními specifiky komunikace v oblasti paliativní péče. Získá také
vzhled do svých vlastních možností v práci s klienty v paliativní péči a naučí se některé
techniky při doprovázení nemocných a jejich pečujících.

Obsah kurzu

Kurz je veden velice žádanou lektorkou z praxe, Mgr. Martou Vackovou, ředitelkou organizace RUAH, o.p.s.

Kurz navazuje na témata základního kurzu o paliativní péči „Paliativní péče všude tam,
kde umírají lidé“. Věnuje se do hloubky principům komunikace, verbální i neverbální
a osobnostním předpokladům pro úspěšnou paliativní péči.

Je zaměřen na vybraná témata v komunikaci s nemocným, ale i s pečujícími
a dalšími lidmi, kteří zažívají krizovou situaci před a po úmrtí blízké osoby.

Účastníci kurzu získají vhled do problematiky doprovázení umírajících a pečujících,
ověří si své osobní předpoklady a v praktických ukázkách si vyzkouší některé situace,
se kterými se mohou v péči setkat.

Kurz je rovněž garantován Českou asociací sester.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

1 - Obecné principy komunikace

Téma nabízí základní přehled o obecné komunikaci, na kterou navazují specifika
komunikace v paliativní péči:

 • rozdílnost vnímání komunikace,
 • obtížnost předávání informací,
 • základní způsoby komunikace verbální a neverbální a jejich principy,
 • komunikace sociální, specifická a komunikace terapeutická.

2 - Komunikace s nevyléčitelně nemocným

 • přístup v akutní krizi,
 • fáze vyrovnávání se s konečností života,
 • vztahový aspekt v komunikaci,
 • cíle a účel komunikace v paliativní péči,
 • jak komunikací podpořit důstojnost nemocného,
 • jak komunikací nemocného podpořit a ovlivnit tak jeho psychický i fyzický stav,
 • jak reagovat na emoce nemocného,
 • základy etiky v komunikaci s nemocným.

3 - Komunikace s pečujícími

 • potřeby pečujících v krizové situaci a v dlouhodobé péči,
 • možnosti podpory pro pečující,
 • principy komunikace s pečujícím,
 • doprovázení a dlouhodobá podpora,
 • bezpečí pro pečující.

4 - Práce se sebereflexí při péči o umírající a pečující

Praktická část programu, která seznámí účastníky s tím, jak vnímají jednotlivá témata
a situace při práci s nemocnými a pečujícími, a co mohu dělat pro zlepšení svých
komunikačních dovedností.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet