Naplňování zákona o sociálně-právní ochraně dětí v praxi

Akreditováno:

MPSV: A2019/0203-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Zejména pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů měst
a jejich městských částí a krajských úřadů, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí.

Absolvent zvýší orientaci v základech procesu vyhodnocování a tvorby individuálního
plánu ochrany dítěte, včetně jeho přehodnocování, zdokonalí se v již osvojených postupech
a řešeních a získá náhled na nové přístupy, rozvine svoje porozumění pro dynamiku týmu,
včetně respektu k lidské rozličnosti a individuálnosti, získá náměty pro výkon profese sociální
práce.

Obsah kurzu

Vzdělávací program uvede účastníky do problematiky vyhodnocování situace
dítěte a jeho rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte.
Program je pojat prakticky ve vztahu k naplňování ustanovení § 9, § 9a a § 10 zákona
o sociálně-právní ochraně dětí. Zvláštní důraz je kladen na inovativní přístupy
v sociální práci v agendě sociálně-právní ochrany dětí (např. „mind mapping“,
interdisciplinární a multidisciplinární týmovost, ohrožení dítěte x naplnění/nenaplnění zákonných podmínek pro intervenci SPOD). Výklad bude doplněn příklady
z praxe oddělení SPOD v procesu aktuálních změn pojetí role orgánu SPOD.

Délka kurzu

6 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?