Naplňování zákona o sociálně-právní ochraně dětí v praxi

Akreditováno:

MPSV: A2019/0203-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Zejména pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů měst
a jejich městských částí a krajských úřadů, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí.

Absolvent zvýší orientaci v základech procesu vyhodnocování a tvorby individuálního
plánu ochrany dítěte včetně jeho přehodnocování, zdokonalí se v již osvojených postupech
a řešeních a získá náhled na nové přístupy, rozvine svoje porozumění pro dynamiku týmu
včetně respektu k lidské rozličnosti a individuálnosti, získá náměty pro výkon profese sociální
práce.

Obsah kurzu

Vzdělávací program uvede účastníky do problematiky vyhodnocování situace
dítěte a jeho rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte.
Program je pojat prakticky ve vztahu k naplňování ustanovení § 9, § 9a a § 10 zákona
o sociálně-právní ochraně dětí. Zvláštní důraz je kladen na inovativní přístupy
v sociální práci v agendě sociálně-právní ochrany dětí (např. „mind mapping“,
interdisciplinární a multidisciplinární týmovost, ohrožení dítěte x naplnění/nenaplnění zákonných podmínek pro intervenci SPOD). Výklad bude doplněn příklady
z praxe oddělení SPOD v procesu aktuálních změn pojetí role orgánu SPOD.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

6 výukových hodin

Přednášející

Program

I. BLOK - ZÁKONNÉ PODMÍNKY VYHODNOCOVÁNÍ A TVORBY IPOD V PRAXI

Vymezení procesu vyhodnocování ve vztahu k ustanovením § 9 a § 9a,
souhrn neopomenutelných náležitostí vyhodnocení situace dítěte a IPOD,
formální stránka, provázáno s ukázkami reálných vyhodnocení zaměřených
na specifické oblasti agendy SPOD (kuratela, NRP, CAN, terén).
Důraz na analýzu zjištěných informací a rozhodnutí o míře ohrožení dítěte.

II. BLOK - MOŽNOSTI „MINT MAPPINGU“ V PRAXI PRACOVNÍKA SPOD

Stručný vhled do problematiky mentálních map a možností jejich využití
v praxi pracovníka SPOD. Náměty na jejich využití v rámci procesu
vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny včetně hodnocení rodičovských
kompetencí ve vztahu k rodičovské odpovědnosti.

III. BLOK - TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE V PROCESU VYHODNOCOVÁNÍ

Interdisciplinární a multidisciplinární týmová spolupráce v procesu
hodnocení situace dítěte a její výhody při rozhodování o naplnění/nenaplnění
zákonných podmínek pro intervenci SPOD. Týmovost jako prostor pro
větší objektivitu, profesionalitu a prevenci syndromu vyhoření.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet