Mgr. Světluše Kotrčová, MBA

Mgr. Světluše Kotrčová, MBA v současné době působí jako metodik prevence PPP a SPC v Hradci Králové či jako konzultant a poradce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rodinného práva. V sociální oblasti působí od roku 1996. Vždy se zaměřovala na problematiku dětí a ohrožených rodin. Cenné odborné zkušenosti získala v rámci menšího ORP (MěÚ Jaroměř 1996 – 2006), neméně cenné zkušenosti získala a dále rozvinula v rámci velkého ORP (MM Hradec Králové 2006 – 2022). Od roku 2003 se specializuje na problematiku sociálně-právní ochrany dětí a rozvoj sociálních služeb v této oblasti. Systematicky se věnuje aplikaci nových metod práce a přístupů k ohroženým dětem a jejich rodinám. Věnuje se lektorské činnosti v oblasti SPOD s přesahem i do škol a neziskového sektoru, ale i orgánů SPOD. Angažuje se v oblasti justice v pozici přísedící trestního senátu Krajského soudu v HK.

Je to člověk s velkým nadšením pro práci v sociální oblasti (práce je jejím koníčkem či posláním), klade si vysoké cíle, umí být kreativní a sebe motivující k vyšším výkonům, je vizionář, který se snaží nadchnout lidi kolem sebe. Je taktéž vysoce loajální zaměstnanec a nekonfliktní člověk. Umí pracovat pod tlakem, práci si strukturuje, nebojí se nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, nové věci jsou pro ni výzvou nikoli hrozbou, ráda nové věci zkouší a aplikuje do praxe, nebojí se přijímat kritiku a v případě chyb se z nich snaží poučit, nemá ráda stereotypní činnosti, má zkušenosti s vedením malého i velkého týmu pracovníků.

Vzdělání:

 • Sociálně právní akademie, Praha 10, Sociálně právní činnost
 • Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové,
  obor - Sociální politika a sociální práce
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta,
  obor - Sociální politika a sociální práce
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta, obor - učitel střední školy

Celoživotní vzdělávání:

 • Kurz pro sociální pracovníky, kteří se zabývají
  ohroženými rodinami a dětmi
 • Grafologie a psychologie
 • Komplexní výcvik mediace
 • Prezentační dovednosti a moderace
 • Základní dovednosti školitele probačního
  programu Právo pro každý den
 • Facilitace a prezentační dovednosti
 • Vzdělávání komunikačních a sociálních
  dovedností - argumentace a vyjednávání
 • Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a rodiny
  a individuální plán ochrany dítěte
 • Vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů v SPOD
 • Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování
  situace dítěte a jeho rodiny

Vybrané publikace:

Světluše Kotrčová, Miroslav Bubeník: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí jako systemické pracoviště. Vydáno 2011 statutárním městem Hradec Králové, ISBN 978-80-904690-8-2. 1.1.2

Světluše Kotrčová a kol.: Budování týmu, evaluace a podpora inovací na oddělení SPOD Magistrátu města Hradec Králové. Vydáno 2021 statutárním městem Hradec Králové, ISBN 978-80-87637-44-9.

Průvodce „Společně po svých“, spoluautorství, vydáno 2022, Nadační fond Krok domů, ISBN 978-80-908459-0-9.

Máte dotaz?