Mgr. Světlana Kotrčová

Vzdělání:

 • Sociálně právní akademie, Praha 10, Sociálně právní činnost
 • Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové,
  obor - Sociální politika a sociální práce
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta,
  obor - Sociální politika a sociální práce
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta, obor - učitel střední školy

Celoživotní vzdělávání:

 • Kurz pro sociální pracovníky, kteří se zabývají
  ohroženými rodinami a dětmi
 • Grafologie a psychologie
 • Komplexní výcvik mediace
 • Prezentační dovednosti a moderace
 • Základní dovednosti školitele probačního
  programu Právo pro každý den
 • Facilitace a prezentační dovednosti
 • Vzdělávání komunikačních a sociálních
  dovedností - argumentace a vyjednávání
 • Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a rodiny
  a individuální plán ochrany dítěte
 • Vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů v SPOD
 • Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování
  situace dítěte a jeho rodiny

Lektorská činnost:

2007 – 2017 Lumos Foundation, Praha
lektor seminářů k vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorbě IPOD,
příprava odborných příspěvků na seminářích Lumos k vyhodnocování
situace dítěte a rodiny a tvorbě IPOD

Pracovní zkušenosti:

 • Elektro-Praga Hlinsko v Čechách, odborný referent
 • Město Jaroměř, samostatný odborný referent na úseku
  péče o rodinu s nezaopatřenými dětmi
 • Město Jaroměř, vedoucí oddělení sociálně-právní
  ochrany dětí a současně kurátor pro mládež
 • Magistrát města Hradec Králové, kurátor pro mládež
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
  poskytování podpory vybraným pracovištím OSPOD
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
  člen pracovního týmu v projektu Systémová podpora
  procesů transformace systému péče o ohrožené děti
  a rodiny, pilotáž a konzultace
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, člen zpracovatelského
  týmu v projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče
  o ohrožené děti a rodiny, zajištění proškolení pracovníků OSPOD
 • Lumos Foundation, Praha, lektor seminářů k vyhodnocování
  situace dítěte a rodiny a tvorbě IPOD
 • Nyní Magistrát města Hradec Králové,
  vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Máte dotaz?