Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Akreditováno:

MPSV: A2019/0204-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP
a sociální pracovníky v sociálních službách.

Obsah kurzu

Kurz umožní účastníkům seznámení s různými formami náhradní rodinné péče v ČR
(dlouhodobá pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, poručnictví)
i se specifiky (např. příbuzenská pěstounská péče).
Pomocí zážitkových technik i teoretického výkladu, získají účastníci náhled na problematiku náhradního rodičovství z pohledu těch, kterých se přímo dotýká (náhradní rodič,
dítě svěřené do náhradní rodiny, biologický rodič, biologické dítě náhradních rodičů,
doprovázející pracovník, sociální pracovník OSPOD).

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?