Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Akreditováno:

A2019/0204-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP
a sociální pracovníky v sociálních službách.

Obsah kurzu

Kurz umožní účastníkům seznámení s různými formami náhradní rodinné péče v ČR
(dlouhodobá pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, poručnictví)
i se specifiky (např. příbuzenská pěstounská péče).
Pomocí zážitkových technik i teoretického výkladu účastníci získají náhled na problematiku náhradního rodičovství z pohledu těch, kterých se přímo dotýká (náhradní rodič,
dítě svěřené do náhradní rodiny, biologický rodič, biologické dítě náhradních rodičů,
doprovázející pracovník, sociální pracovník OSPOD).

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Téma 1 - Systém náhradní rodinné péče v České republice

Téma přinese představení systému náhradní rodinné péče v České republice,
seznámení se s procesem, kterým musí projít náhradní rodiče, legislativní zakotvení
jednotlivých forem náhradní rodinné péče (dlouhodobá pěstounská péče, příbuzenecká
pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, poručnictví).

Téma 2 - Biologická rodina – proč některé děti nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině

Výklad a prožitek účastníků přenese téma směrem k biologické rodině dětí svěřených
do náhradní rodinné péče. Lektorka se bude věnovat možnému konfliktu loajality dětí
vzhledem ke svým dvěma rodinám – rodině původní (biologické) a rodině náhradní.
Účastníci budou seznámeni s možnými formami kontaktu mezi dítětem vyrůstajícím
v náhradní rodině a jeho biologickou rodinou, s důrazem na zásady kontaktu dítěte
se členy jeho biologické rodiny, které vycházejí z příkladů dobré praxe.

Téma 3 - Vztahová vazba, ztráta, trauma

Předešlý výklad a prožitek přenese účastníky kurzu směrem k tématu vztahové vazby,
ztráty a traumatu. Dojde k vysvětlení teorie vzniku vztahové vazby, druhů vazby (rozdíl
mezi zdravou vazbou a vazbou narušenou, typy narušené vazby), dále k vysvětlení možných
směrů v péči o děti, které prožily ztrátu, tedy doporučené postupy v péči o děti s poruchou vazby.

Téma 4 - Náhradní rodina – různé formy náhradní rodinné péče

Závěrečné téma přinese vysvětlení a porovnání různých forem náhradní rodinné péče,
přednosti a rizika různých forem náhradní rodinné péče, popis příprav budoucích
náhradních rodičů, systém doprovázení náhradních rodičů a důležité otázky ve výchově
přijatých dětí.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet