Mgr. Lucie Salačová

Vzdělání:

 • Střední pedagogická škola S.Allendeho, Praha 6
 • Sociálně právní akademie, Praha 10
 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra sociální práce

Celoživotní vzdělávání:

 • Videotrénink interakcí
 • Kurz poradenské propedeutiky
 • Techniky vyjednávání a řešení konfliktů, mediace, vyjednávání
 • Metody a techniky práce s rodinami I, II
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Jak být s dítětem - Vývoj dítěte a vývoj rodiny, šikana, rodina a droga
 • Dílna manželského a rodinného poradenství
 • Specifika krizové intervence u domácího násilí
 • Fundraising - získávání finančních i nefinančních zdrojů pro nekomerční účely
 • Facilitační dovednosti (nejen) pro vedení případových konferencí
 • Vzdělávání odborníků OSPOD a doprovázejících organizací pro PPPD
 • Úvod do řízení a supervize
 • Attachment v sociálně-právní ochraně dětí
 • Role manažera v sociálních službách
 • Lektorské dovednosti
 • Citová vazba a připoutání u dětí v náhradní rodinné péči
 • Trénink facilitátorů případových konferencí
 • Komunikační bedna, komunikační techniky pro práci s dětmi
 • FAS - fetální alkoholový syndrom
 • Péče o dítě se zdravotním handicapem
 • Průvodce pěstounskou péčí na přechodnou dobu 5, předávání dítěte z PPP
 • Výcvik pro lektory PRIDE
 • Trauma
 • Trauma II - pokračovací kurz práce s traumatizovaným klientem
  v sociálních službách
 • Poruchy chování u dětí s poruchou attachmentu,
  jejich kořeny a vhodné výchovné intervence
 • Interaktivní případová konference s důrazem
  na zapojení dítěte - úvod do problematiky
 • Attachment a vývoj mozku, specifika vývoje mozku u dětí
  s poruchou attachmentu a možnosti nápravy
 • Úvod do specifik vývoje dítěte v náhradní rodinné péči - Relaxace
  a techniky práce s tělem a stresem
 • Znásilnění - základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva
 • Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči - úvodní jednodenní kurz
 • Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování
  situace dítěte a jeho rodiny - nové nástroje pro práci s ohroženými rodinami
 • Specifika péče o děti v NRP
 • Základní vhled do problematiky komunikace s rodinou
  a dítětem v tranazitní péči, při poskytování SPOD

Lektorská činnost:

 • průběžné vzdělávání dobrovolníků (v programu Pět P HESTIA)
 • průběžného vzdělávání krizových interventů (v Remediu Praha od roku 2005 dosud)
 • lektorování různých témat v oblasti náhradní rodinné péče pro náhradní rodiče
  i odborné pracovníky
  (Rozum a Cit, z.s.od roku 2010 dosud, také pro další organizace
  např. Cestou necestou, Maják Trutnov, Oblastní charita Pardubice,
  OSPOD Hořovice, OSPOD Praha 12 atd.)
 • lektorování příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE
  (ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem
  Královehradeckého kraje, Magistrátem hl. města Prahy od 2014 - dosud)
 • lektorování v Ústeckém a Pardubickém kraji v rámci vzdělávání pracovníků SPOD
 • Facilitační dovednosti - facilitace případových konferencí (od 2011 dosud)
 • Příprava „druhožadatelů“ o náhradní rodinnou péči (ve spolupráci s Královehradeckým krajem)
 • Příprava odlehčovacích rodin – tzv. homesharingu pro rodiny s dětmi
  s poruchou autistického spektra (ve spolupráci s neziskovou organizací Naděje pro děti úplňku)

Publikační činnost:

Spolupráce na odborných publikacích:
Příklady táhnou - sborník kazuistik z případových konferencí (2012)
Provázení rodiny jako dlouhodobý proces (2012)
Sborník praxe novely o sociálně právní ochraně dětí - S Rozumem a Citem (2014)
Každý z nás má své kořeny, ne každý však ví, odkud a kam vedou (2017)

Odborné články: Případové konference - pomoc nebo komplikace?

Pracovní zkušenosti:

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha - sociální pracovnice
 • SOS Centrum Diakonie Praha - sociální pracovnice, krizový pracovník
 • STŘEP (České centrum pro sanaci rodiny), sociální pracovnice, terénní pracovnice v rodinách
 • Hestia - centrum pro dobrovolnictví, z.ú - Program Pět
  propagace, rozvoj a podpora dobrovolnictví, koordinace programu,
  intervizní činnost pro týmu dobrovolníků, lektorská činnost kurzu
  pro nové dobrovolníky, vedení letního tábora, výchovný poradce
 • Dětské krizové centrum, z.s. sociální pracovnice, sociální práce pro děti i dospělé
  v oblasti týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, pracovník linky důvěry
 • Remedium Praha, o.p.s. - Občanská poradna pracovník občanské poradny
 • Rozum a Cit, z.s. Středočeský a Plzeňský kraj, Praha - lektorování a poradenství pro celou ČR
 • Nyní Remedium Praha, o.p.s. - koordinátorka vzdělávacích programů, lektorka
 • Nyní Bílý kruh bezpečí konzultant linky důvěry
 • Nyní Šafrán dětem, o.p.s., v projektu Bezpečný přístav poradce, lektor,
  průvodce rodin v projektu Bezpečný přístav

Máte dotaz?