Mgr. Lucie Salačová

Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V sociální oblasti, především v neziskovém sektoru, pracuje 25 let. V minulosti pracovala například jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, v organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin a průvodce dětí a rodin v tranzitní péči. Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Dům tří přání – Dům Přemysla Pittra jako krizová interventka pro děti, mladistvé a jejich rodiny.

Dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi, zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče (Barevný svět dětí, Dobrá rodina, Cestou necestou, Sdružení pěstounských rodin atd.) zejména jako lektorka vzdělávání náhradních rodičů. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE (v Praze, Středočeském a Královéhradeckém kraji).

V současné době se věnuje mimo jiné lektorování v tématu terapeutické rodičovství a facilitování případových konferencí. Pracuje také jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha. Při setkání s klienty se snaží nedávat řešení, ale pomoci jim najít co nejschůdnější cestu v jejich náročných životních situacích.

Baví ji pěstovat květiny, pít černou, sladkou a silnou kávu, jíst čokoládu, povídat si s přáteli, smát se, sledovat filmy a číst knížky, založené na skutečných příbězích a především žít život spolu se svojí rodinou – přítelem, dvěma syny a mopsem Johnnym.

Vzdělání:

 • Střední pedagogická škola S.Allendeho, Praha 6
 • Sociálně právní akademie, Praha 10
 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra sociální práce

Celoživotní vzdělávání:

 • Videotrénink interakcí
 • Kurz poradenské propedeutiky
 • Techniky vyjednávání a řešení konfliktů, mediace, vyjednávání
 • Metody a techniky práce s rodinami I, II
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Jak být s dítětem - Vývoj dítěte a vývoj rodiny, šikana, rodina a droga
 • Dílna manželského a rodinného poradenství
 • Specifika krizové intervence u domácího násilí
 • Fundraising - získávání finančních i nefinančních zdrojů pro nekomerční účely
 • Facilitační dovednosti (nejen) pro vedení případových konferencí
 • Vzdělávání odborníků OSPOD a doprovázejících organizací pro PPPD
 • Úvod do řízení a supervize
 • Attachment v sociálně-právní ochraně dětí
 • Role manažera v sociálních službách
 • Lektorské dovednosti
 • Citová vazba a připoutání u dětí v náhradní rodinné péči
 • Trénink facilitátorů případových konferencí
 • Komunikační bedna, komunikační techniky pro práci s dětmi
 • FAS - fetální alkoholový syndrom
 • Péče o dítě se zdravotním handicapem
 • Průvodce pěstounskou péčí na přechodnou dobu 5, předávání dítěte z PPP
 • Výcvik pro lektory PRIDE
 • Trauma
 • Trauma II - pokračovací kurz práce s traumatizovaným klientem
  v sociálních službách
 • Poruchy chování u dětí s poruchou attachmentu,
  jejich kořeny a vhodné výchovné intervence
 • Interaktivní případová konference s důrazem
  na zapojení dítěte - úvod do problematiky
 • Attachment a vývoj mozku, specifika vývoje mozku u dětí
  s poruchou attachmentu a možnosti nápravy
 • Úvod do specifik vývoje dítěte v náhradní rodinné péči - Relaxace
  a techniky práce s tělem a stresem
 • Znásilnění - základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práva
 • Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči - úvodní jednodenní kurz
 • Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování
  situace dítěte a jeho rodiny - nové nástroje pro práci s ohroženými rodinami
 • Specifika péče o děti v NRP
 • Základní vhled do problematiky komunikace s rodinou
  a dítětem v tranazitní péči, při poskytování SPOD

Vybrané publikace:

Spolupráce na odborných publikacích:
Příklady táhnou - sborník kazuistik z případových konferencí (2012)
Provázení rodiny jako dlouhodobý proces (2012)
Sborník praxe novely o sociálně právní ochraně dětí - S Rozumem a Citem (2014)
Každý z nás má své kořeny, ne každý však ví, odkud a kam vedou (2017)

Odborné články: Případové konference - pomoc nebo komplikace?

Máte dotaz?