Kompetentní pečující II. - Práce s bolestí klienta v prostředí sociální služby

Akreditováno:

A2022/0965-SP/PC/PP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny zaměstnance sociálních služeb, pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznamuje účastníky s multidimenzionálním fenoménem bolesti, který ovlivňuje podle současných studií až 82,9 % seniorů.

V teoretické části účastník porozumí bolesti, jako emocionálnímu zážitku, který ovlivňuje klientovo chování. V rámci praktické části dojde k osvojení si postupů pro práci s emocemi klienta či nabytí základních znalostí a dovedností vedoucích ke zlepšení jeho nepříznivého stavu.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?