Kompetentní pečující I. - Komplexní péče o klienta upoutaného na lůžku

Akreditováno:

A2022/0964-SP/PC/PP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny zaměstnance sociálních služeb, jak pro sociální pracovníky,
tak i pro pracovníky v sociálních službách.

Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na osvojení si správných, šetrných a bezpečných prvků komplexní péče o klienta upoutaného na lůžko.

Teoretická část nabídne účastníkům ucelený vhled do problematiky imobilizačního syndromu. V praktické části si účastníci osvojí nezbytné penzum znalostí, jak s imobilizačním syndromem ve své kompetenci účelně pracovat – způsoby prevence vzniku a rozvoje, důsledky, polohování, vertikalizace, aktivizace, stimulace. Opomenuta nezůstává ani podstata multidisciplinarity.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?