Jak zvládnout syndrom vyhoření pro sociální pracovníky ve veřejné správě a v sociálních službách

Akreditováno:

MPSV: A2020/0086-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách,
včetně vedoucích pracovníků, kteří mohou být ohroženi syndromem vyhoření, který může
být způsoben jak osobními starostmi, přepracováním, nebo špatnými vztahy na pracovišti.

Obsah kurzu

Syndrom vyhoření není projevem slabosti, ale pokusem o zdravou seberegulaci především
ve vztahu k sobě samému a k ostatním lidem. Postihuje zejména pomáhající profese.
Díky kurzu si účastníci vytvoří představu o tom, co to syndrom vyhoření je, jaké jsou příčiny
jeho vzniku, jak jej zvládnout a také jak mu předcházet. Seznámí se s rizikovými faktory, které
k syndromu vyhoření vedou, jakou roli v něm hrají vztahy osobní, na pracovišti a zejména
s klienty. Také s tím, jak riziko vzniku ovlivňuje pracovní prostředí obecně, ale také role
a postavení sociálního pracovníka ve společnosti. Získají vhled do psychologických her
ve vztazích, s důrazem na vztahy s klienty sociální práce a zkusí si techniky práce s vlastními
emocemi a myšlenkami.

Absolventi získají informace o tom, co je syndrom vyhoření, jak vzniká a jak probíhá.
Na základě testu si ověří svou vlastní úroveň vyhoření. Rozvinou si vztah k sobě samým
a ke klientům sociální práce. Budou znát rizikové faktory vzniku syndromu a jak fungují
psychologické hry, a to i klientů, tedy budou mít základní informace, jak syndromu
vyhoření předcházet. Osvojí si základy v tom, jak čelit nevhodnému pracovnímu prostředí
a jak se vyrovnat se vztahy na pracovišti. Získají vhled do technik mindfulness, které
vedou k pořádku ve svých emocích a myšlenkách. Prohloubí tedy své profesní kompetence
s konečným dopadem na kvalitu výkonu sociální práce.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Úvod – Jak zvládnout syndrom vyhoření pro sociální pracovníky ve veřejné správě a v sociálních službách

Představení lektora, představení účastníků, testování úrovně vyhoření účastníků.

Modul 1 - Co vlastně znamená, jak vzniká a jak probíhá syndrom vyhoření

Účastníci kurzu se v rámci tohoto modulu dozví, jak vzniká stres a jak souvisí stres
se syndromem vyhoření. Syndrom vyhoření bude popsán na základě čtyř fázového
modelu – fáze poplachu, odporu, vyčerpání a ústupu. Na modelovém schématu
se účastníci také seznámí se šesti zásadními oblastmi života a získají základní
orientaci v tom, jak je pro zdravý život důležitý vnitřní dialog a vztahy k sobě
a ostatním lidem.

Modul 2 - Rizikové faktory vzniku syndromu vyhoření

Účastníkům budou představeny rizikové faktory, které mohou vést ke vzniku a rozvoji
syndromu vyhoření, a to také s ohledem na profesi sociálního pracovníka. Často podceňujeme
moc vnitřní reality, kterou si vytváříme již od dětství. Neschopnost vnímat sám sebe
a své potřeby, přílišné zaměření na potřeby a přání klientů, touha po dokonalosti,
a to i v profesi nebo nevnímání vlastních emocí může vést ke vzniku syndromu vyhoření.
Téma se bude také věnovat vlivům na vznik syndromu vyhoření, tedy pracovnímu prostředí,
působení klientů sociální práce a neuspokojivým pracovním vztahům.

Modul 3 - Jak přestat v našich vztazích hrát psychologické hry

Účastníci se seznámí se základními mechanismy her v našich vztazích s důrazem na vztahy
s klienty a s tím, jak funguje dramatický trojúhelník a jaké je jeho uplatnění v každodenním
životě a v profesi. Také jim bude v rámci tohoto modulu objasněno na konkrétních příkladech,
jak se z her a ze svých rolí vymanit a jak hru zneškodnit/ukončit.

Modul 4 - Mindfulness – cesta z otrávené mysli

Mindfulness neboli všímavost je praktický způsob, jak změnit svůj život k lepšímu.
Pokud si lépe uvědomíme své prožitky, umožní nám to pochopit, jak sami sobě působíme
zbytečné utrpení. V tomto modulu si účastníci kurzu pomocí různých cvičení vyzkouší,
jak si vybírat svou pozornost, jak probouzet své smysly, jak pracovat s myšlenkami
a s obtížnými emocemi a prožitky. Také se seznámí s tím, v jakém emočním systému
trávíme náš čas a jak zesilovat náš pobyt v režimu spokojenosti. To vše bude zaměřeno
také na specifika v profesi sociálního pracovníka, na vlivy klientů a postavení sociálního
pracovníka ve společnosti.

Závěr

Závěrečné shrnutí obsahu kurzu, prostor pro kladení otázek, skupinová diskuze.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet