Jak zvládnout syndrom vyhoření pro sociální pracovníky ve veřejné správě a v sociálních službách

Akreditováno:

MPSV: A2020/0086-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách,
včetně vedoucích pracovníků, kteří mohou být ohroženi syndromem vyhoření, jenž může
být způsoben jak osobními starostmi, přepracováním, nebo špatnými vztahy na pracovišti.

Obsah kurzu

Syndrom vyhoření není projevem slabosti, ale pokusem o zdravou seberegulaci, především
ve vztahu k sobě samému a k ostatním lidem. Postihuje zejména pomáhající profese.
Díky kurzu si účastníci vytvoří představu o tom, co to syndrom vyhoření je, jaké jsou příčiny
jeho vzniku, jak jej zvládnout a také jak mu předcházet.

Seznámí se s rizikovými faktory, které k syndromu vyhoření vedou, jakou roli v něm hrají vztahy osobní, na pracovišti a zejména s klienty. Také s tím, jak riziko vzniku ovlivňuje pracovní prostředí obecně, ale také role a postavení sociálního pracovníka ve společnosti. Získají vhled do psychologických her ve vztazích, s důrazem na vztahy s klienty sociální práce a zkusí si techniky práce s vlastními emocemi a myšlenkami.

Absolventi získají informace o tom, co je syndrom vyhoření, jak vzniká a jak probíhá.
Na základě testu si ověří svou vlastní úroveň vyhoření. Rozvinou si vztah k sobě samým
a ke klientům sociální práce. Budou znát rizikové faktory vzniku syndromu a jak fungují
psychologické hry, a to i klientů, tedy budou mít základní informace, jak syndromu
vyhoření předcházet. Osvojí si základy v tom, jak čelit nevhodnému pracovnímu prostředí
a jak se vyrovnat se vztahy na pracovišti. Získají vhled do technik mindfulness, které
vedou k pořádku ve svých emocích a myšlenkách. Prohloubí tedy své profesní kompetence
s konečným dopadem na kvalitu výkonu sociální práce.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?