Jak neskončit na antidepresivech aneb jak pracovat v sociálních službách dlouhodobě s radostí!

Akreditováno:

MPSV: A2020/0578-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro pracovníky pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb, jejích vedoucí, i pro další zájemce z řad laické veřejnosti.

Absolvent kurzu bude schopen zhodnotit svou aktuální situaci v rámci syndromu
vyhoření a naučí se, jak mu předcházet a vykonávat svou práci dlouhodobě a s radostí.
V neposlední řadě se v rámci praktických nácviků naučí, jak pečovat o tělo a duši.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá tématem vyhoření v práci v sociálních službách, a to se zaměřením na aktivní přístup v péči o sebe sama, s propojením péče o klienty.
Účastníci se seznámí s pojmy stres, deprese a získají ucelený pohled na problematiku syndromu vyhoření a jak tomuto syndromu předcházet. Také si otestují, jak na tom aktuálně se syndromem vyhoření jsou a společně se zamyslí nad tím, co jim energii bere a co jim energii dává.

Získají základní informace o relaxaci, muzikoterapii, úklidu vnějšího i vnitřního prostoru. Účastníci prakticky zažijí ukázky relaxace, muzikoterapie a uvolnění.

Program je pojat velmi prakticky a cvičně a je určen pro pracovníky v sociálních službách, pro sociální pracovníky i pro vedoucí pracovníky.

Získané znalosti a dovednosti se uplatní také při práci s klienty v sociálních službách.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

 1. Úvod
 2. Co je a není vyhoření
  Jak rozpoznáme, že jsme my nebo náš kolega vyhořelí.
  Rozdíly mezi syndromem vyhoření, únavou, smutkem a depresí.
  Příčiny vyhoření při práci v sociálních službách a při přímé práci s klientem.
  Otestování aktuální situace účastníků kurzu a jejich aktuálního stavu vyhoření,
  případně dalších dopadů (únava, smutek, deprese).
 3. Životní energie
  Osobnost toho, kdo pracuje v sociálních službách a její specifika.
  Osobnost vybírající si pomáhající profese a celoživotní dopady na ni.
  Co při práci v sociálních službách bere energii.
  Co dělat, aby nedošlo k vyhoření a aby byla práce v sociálních službách
  vykonávána s radostí, a tedy s možností celoživotního výkonu profese
  bez negativních dopadů. Prevence syndromu vyhoření: supervize, dobré vztahy
  na pracovišti a doma, sociální opora.
  Jak umět a vydržet podporovat klienty v sociálních službách.
 4. Co nepotřebujeme a nastavení hranic
  Umět rozlišit, co je důležité. Umět pustit to, co důležité není.
  Umět říkat NE. Bezpečné vztahování a komunikace s klienty.
  Techniky, jak rychle a efektivně uklidit prostředí okolo sebe,
  rušivé elementy pro zaměstnance a pro klienty sociálních služeb.
  Praktická ukázka toho, jak si "vyčistit hlavu" od všeho nepotřebného
  a tím účelné zaměření na potřeby a možnosti klientů.
 5. Techniky relaxace
  Přínos relaxace pro pracovníky v sociálních službách.
  Jak uvolnit tělo, polohy pro relaxaci vsedě, vleže. Rychlé relaxační techniky.
  Relaxace, které se mohou provádět kdekoliv. Co je to meditace.
  Praktická ukázka a také využití s klienty v sociálních službách.
 6. Muzikoterapie
  Formy a druhy muzikoterapie. Posilování kreativity zaměstnanců
  v sociálních službách.
  Relaxační poslech zvuků, hudby, hra na nástroj, zpěv.
  Vhodné techniky nejen pro zaměstnance sociálních služeb, ale i pro klienty.
  Praktická ukázka rytmizace a práce s hlasem.
 7. Péče o tělo a duši
  Vyvážený životní styl. Práce-odpočinek-spánek. Zdravá strava. Pohyb.
  Cvičení na uvolnění těla, krční páteře, dýchání, joga, thai čchi, čchi kung.
  Druhy masáží. Základní informace o aromaterapii.
  Návod, jak si udělat "Den pro sebe".
  Šťastný zaměstnanec - spokojený klient.
 8. Závěr

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet