Mgr. Petra Lhotáková

Vzdělání:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Celoživotní vzdělávání:

 • Dvouletý systemický výcvik v hudebně –dramatických terapiích
 • Vzdělávání odborníků podporující zvyšování kvality sociálních
  služeb vyškolených v supervizních dovednostech
 • Kurz Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích
 • Kurz Muzikoterapie jako cesta k člověku
 • Workshop Muzikoterapeutické asociace
 • Kurz Řešení obtížných komunikačních situací v sociální práci
 • Kurz Time management pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách

Pracovní zkušenosti:

 • Svobodná škola Cheb
 • Střední odborná škola Cheb - učitelka
 • Gymnázium Cheb - učitelka
 • Střední odborná škola Cheb p.o. - učitelka
 • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb - učitelka
 • dosud: Joker z.s. - manažerka, sociální pracovnice

Pracovní zkušenosti:

 • Svobodná škola Cheb
 • Střední odborná škola Cheb - učitelka
 • Gymnázium Cheb - učitelka
 • Střední odborná škola Cheb p.o. - učitelka
 • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb - učitelka
 • dosud: Joker z.s. - manažerka, sociální pracovnice

Máte dotaz?