Bez vztahu nelze vychovávat - úvod do problematiky vztahové vazby

Akreditováno:

MPSV: A2019/0208-SP/PC

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP
a sociální pracovníky sociálních služeb.
Absolvent semináře získá informace o vztahové vazbě, poruchách vztahové vazby
a možnostech léčby poruch vztahové vazby, dozví se také o zásadách efektivní
výchovy dětí, které prožily výrazné ztráty. Účastník si může ujasnit svou roli v týmu
sociálně právní ochrany dětí a pochopit, jak se principy vztahové vazby dají využít
v jeho profesním vztahu s klienty. Díky zážitkovým cvičením si bude moci vyzkoušet
role jednotlivých členů týmu sociálně právní ochrany ohrožených dětí a ujasnit si tak
své postoje, názory a dilemata, které se k nim vztahují.

Obsah kurzu

Seminář umožňuje účastníkům seznámit se s tématem vztahové vazby
(attechmentu) jako základu pro práci s dětmi a jejich rodinami (biologickými či náhradními).
Účastníci získají základní poznatky z teorie vztahové vazby, poruch vztahové vazby
a léčby těchto poruch. Díky zážitkovým technikám si budou moci ujasnit své postoje
a názory a porozumět možnému chování dětí i členů jejich rodin.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

I. BLOK - JAK VZNIKÁ VAZBA

Představení teorie vztahové vazby, seznámení se s aktuálními poznatky ve vývoji
mozku – např. následky působení dlouhodobého stresu v mozku dítěte,
seznámení se s filmovými ukázkami pokusů, dokládajících vznik a narušení
vztahové vazby. Zážitky z raných vztahů dítěte a celoživotní nastavování a udržování
vztahů v životě. Prvotní fáze před rozvinutím attachmentu, druhá fáze zrodu attachmentu,
třetí fáze vyhraněného attachmentu a čtvrtá fáze záměrného vtahu a partnerství.

II. BLOK - PORUCHY VZTAHOVÉ VAZBY, RŮZNÉ TYPY NEJISTÉ VAZBY

Seznámení účastníků s rizikovými faktory pro rozvoj zdravého pouta, symptomy poruchy
vztahové vazby a příznak poruch připoutání, se kterými se u dětí v náhradní rodinné péči
můžeme setkávat. Vysvětlení a prožitek účastníků v prožitkové aktivitě směrem k tématu
poruch vztahové vazby, vysvětlení rozdílů v jednotlivých typech narušené vazby.

III. BLOK - VZTAHOVÁ VAZBA, ZTRÁTA

Výklad a prožitek účastníků směrem k tématu vztahové vazby a ztrát, vysvětlení možných
směrů v péči o děti, které prožily ztrátu, praktická ukázka jednoduchých technik,
které mohou využít pečující osoby k nápravě poruch vztahové vazby.

IV. BLOK - EFEKTIVNÍ VÝCHOVA, MOŽNOSTI LÉČBY PORUCH VZTAHOVÉ VAZBY,
SPOLUPRÁCE V TÝMU SPOD

Vysvětlení principů efektivní výchovy dětí, které mají narušenou vazbu, ujasnění si vlastní
role v týmu sociálně právní ochrany dětí a možností spolupráce s dalšími členy týmu, včetně
rodičů a dětí. Zaměření na multidisciplinární přístup v rámci podpory náhradního rodičovství.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet