Bez vztahu nelze vychovávat - úvod do problematiky vztahové vazby

Akreditováno:

MPSV: A2019/0208-SP/PC

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP
a sociální pracovníky sociálních služeb.
Absolvent semináře získá informace o vztahové vazbě, poruchách vztahové vazby
a možnostech léčby poruch vztahové vazby, dozví se také o zásadách efektivní
výchovy dětí, které prožily výrazné ztráty. Účastník si může ujasnit svou roli v týmu
sociálně právní ochrany dětí a pochopit, jak se principy vztahové vazby dají využít
v jeho profesním vztahu s klienty. Díky zážitkovým cvičením si bude moci vyzkoušet
role jednotlivých členů týmu sociálně právní ochrany ohrožených dětí a ujasnit si tak
své postoje, názory a dilemata, které se k nim vztahují.

Obsah kurzu

Seminář umožňuje účastníkům seznámit se s tématem vztahové vazby
(attechmentu) jako základu pro práci s dětmi a jejich rodinami (biologickými či náhradními).
Účastníci získají základní poznatky z teorie vztahové vazby, poruch vztahové vazby
a léčby těchto poruch. Díky zážitkovým technikám si budou moci ujasnit své postoje
a názory a porozumět možnému chování dětí i členů jejich rodin.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?